Седми акорди
Музичка теорија

Седми акорди

Меѓу акордите, седмиот акорд се смета за најпопуларен. Без разлика на видот, седмите акорди звучат нестабилно, бидејќи содржат дисонанси . За да изградите еден од нив, можете да додадете трет во тријадата.

In џез , седмите акорди се основата на хармониското движење.

Околу седми акорди

Седми акордиСедми акорд е а акорд од 4 звуци: прима, трети, петти и седми. Неговата главна форма вклучува поставување на четири звуци во третини. Двата екстремни звуци на седмиот акорд се наоѓаат во интервали - седмиот, кој е поделен на голем или мал. По аналогија, постојат:

 1. Голема седма акорд – со голема седма еднаква на 5.5 тонови.
 2. Мал (намален) седми акорд – со мал седми од 5 тонови.

Целта на седмите акорди е да ја направат придружбата покомплексна и поинтересна.

Видови седми акорди

Музичката теорија сугерира можност за градење 16 седми акорди. Но, не сите од нив се користат во пракса. Природни големи и мали содржи 4 седми акорди:

 1. Мајор – од 3 пониски звуци се добива голема тријада. Нејзините сорти се големите големи и малите големи акорди .
 2. Мала е комбинација од 3 мали пониски звуци. Таа е поделена на мали и големи мали акорди .
 3. Зголемено – формирано од зголемена тријада.
 4. Мал воведен, полуредуциран, намален воведен седми акорд – формиран од намалена тријада, која се формирала со три пониски звуци. Разликата меѓу малото воведно и намаленото е третото: во малото акорд а се наоѓа на врвот и е голем, а во намалениот е мал.

Седми акорди

Зголемениот седми акорд е секогаш голем акорд, а полунамалениот или мал воведен акорд е секогаш мал.

Хармонично мали а мајор содржат 7 седми акорди, мелодични – 5: му недостига намален и главен главен седми акорд.

Нотација и прсти

Седмата акорд е означена со бројот 7. Акордот на квинттекст е означен со 6/5, акордот од третата четвртина е 4/3, а вториот акорд е 2. Главниот седми акорд е напишан Мај, мали акорд е m7, полусмалениот е m7b5, намалениот е dim/o.

Така се означени седмите акорди на штандот.

Седми акорди

Седми акорди изградени на тесни чекори

Чекорот од кој започнува седмиот акорд му го дава името:

 1. Доминантниот седми акорд е најчест меѓу 4-звуците. Спаѓа во главните типови и е изградена на 5 на владата ниво.
 2. Мал воведен: ова е друго име за намален седми акорд, кој се гради само во мајор на 7-ми скалило, но воопшто – на 2-ри скалило.

Примери

Седми акорди

Еве ја резолуцијата на шестиот акорд:

Седми акорди

Жалби

Седмиот акорд има 3 приговори:

 • quintextaccord;
 • акорд од трета четвртина;
 • втор акорд.

Пресврт се случува кога долниот звук се поместува една октава нагоре. Секогаш содржи мала или голема секунда. Во акордот на квинтекст е поставен на врвот, во акордот на третата четвртина е во средината, а во вториот акорд е на дното.

Сумирање

Седмиот акорд е четири-тон, формиран од 3 звуци и трет. Постојат 16 видови седми акорди. Звучат нестабилно поради дисонанца содржина . Најлесен начин да се создаде седма акорд е да додадете трет до 3 звуци.

Видео за јасност:

Септаккорды - Пролог, Потоп, Maj7 [Аккордопедија ч.1]

 

Оставете Одговор