Лајт чембало: дизајн на инструменти, историја на потекло, продукција на звук
Тастатури

Лајт чембало: дизајн на инструменти, историја на потекло, продукција на звук

Лајта чембало е клавијатура музички инструмент. Тип – хордофон. Станува збор за варијација на класичниот чембало. Друго име е Лаутенверк.

дизајн

Уредот е сличен на конвенционален чембало, но има голем број на разлики. Телото е слично по изглед на сликата на школка. Бројот на рачни тастатури варира од една до три или четири. Повеќекратните дизајни на тастатурата беа поретки.

Лајт чембало: дизајн на инструменти, историја на потекло, продукција на звук

Основните жици се одговорни за звукот на средните и горните регистри. Ниските регистри останаа на металните жици. Звукот беше откинат на далеку, обезбедувајќи понежно производство на звук. Туркачите инсталирани спроти секој клуч се одговорни за стискање на јадрото на јадрото. Кога ќе го притиснете копчето, туркачот се доближува до врвката и ја кубе. Кога ќе се ослободи клучот, механизмот се враќа во првобитната положба.

историја

Историјата на инструментот започна во XNUMX век. На врвот на појавата на нови музички форми и инструменти, голем број музички мајстори бараа нови тембри за чембало. Неговиот тембр бил измешан со харфа, оргули и хуигенверк. Најблиски роднини на верзијата на лаут биле клавирот за лаут и теорбо-чембалото. Современите музички истражувачи понекогаш ги нарекуваат сорти на ист инструмент. Главната разлика лежи во жиците: во клавирот за лаут тие се целосно метални. Звукот на инструментот е сличен на лаута. Поради сличноста во звукот, го добил своето име.

Едно од првите спомнувања на клавирот за лаут се однесува на прирачникот „Орган за звучење“ од 1611 година. Флечер, Бах и Хилдебрант работеа на различни модели со разлика во звукот. Историските примероци не преживеале до ден-денес.

JS BACH. Fuga BWV 998. Kim Heindel: Lautenwerk.

Оставете Одговор