Ајде да зборуваме за клипови за високи и бас
Музичка теорија

Ајде да зборуваме за клипови за високи и бас

Клефот е карактерот во персоналот кој го одредува распоредот на нотите и нивниот тон. Постојат три вида музички клучеви:

  • „пред“;
  • „F“;
  • „сол“.

Секоја група содржи неколку клучеви.

Еден знак ја одредува позицијата на една нота, од која се бројат сите други.

Клучот за високи тонови означува „сол“ во пишување - оваа белешка се наоѓа на линијата што минува низ навивам на симболот. Групата копчиња за бас ја означува локацијата на нотата „фа“ – на линија што минува низ две точки. Неколку клучеви се користат за да се означи локацијата на белешката „направи“, а линијата се повлекува низ центарот на клучот.

✅🎹НОТНАЯ ГРАМОТА ЗА 15 МИНУТ - УРОК 1/5 НОТЫ ПЕРВОЙ ОКТАВЫ

 

Скопчиња за високи тонови

Модерните композитори и изведувачи користат клуч за високи тонови. Овој симбол ја означува нотата „G“ од првата октава на стапот. Таму каде што е напишано, клучот го започнува своето прво вртење. Над „солта“ е „ла“ и белешките одат нагоре, под него - „фа“ и сите останати. Пред 200-300 години, покрај клучот за високи тонови, се користел и стар француски клуч. Со негова помош снимале делови за флејта. Сега овој симбол е напуштен и се бара само во реставрацијата на античките мелодии.

Ајде да зборуваме за клипови за високи и бас

Во гредата за високи тонови пишуваат:

Високите звуци се снимаат главно во клучот за високи тонови, бидејќи ги покрива првиот и вториот октави .

бас-раководители

Групата клучеви што ја означуваат нотата „фа“ го вклучува најчестиот клуч за бас по клучот за високи тонови. Неговиот навивам започнува на втората линија на персоналот од врвот, каде што се наоѓа „фа“. Бас клучот се користи за снимање на дел за:

Групата „фа“ ги вклучува баритонот и басопрофунд клучот, но тие ретко се користат.

Првиот пишува „фа“ на средната линија, а на вториот – на горната линија. Клефот bassoprofund се користи само за снимање на антички дела.

 

копчињата „пред“.

Во основа, вокалните делови се снимени во овие симболи, па затоа се нарекуваат гласови за пеење.

  1. Сопран – слично име – високи тонови; ја означува белешката „до“ на долната линија на персоналот.
  2. Мецо -сопран – пишува „to“ на вториот ред.
  3. Тенор – го става „do“ на четвртиот ред.
  4. Баритоне – пишува белешка на петтиот ред. Се совпаѓа со правописот на белешката „фа“, затоа се однесува на две групи клучеви одеднаш - „направи“ и „фа“.

Алто клучеви

Со помош на овој знак, белешката „do“ се запишува на третиот ред од стапот. Алто клучот се користи за снимање делови за следниве музички инструменти:

Понекогаш знакот се користи за снимање вокални делови.

Ајде да погледнеме примери

На прв поглед би било попогодно да се снимаат различни делови со еден знак. Но, благодарение на разновидноста на музичките копчиња, белешките се читаат погодно, бидејќи тие се напишани на главните линии на персоналот, а не на дополнителните, кои визуелно ја влошуваат перцепцијата. Составот е компактно снимен.

Еве како изгледа лесно читливо стапче:

Ајде да зборуваме за клипови за високи и бас

А еве го персоналот со дополнителни редови кои го отежнуваат читањето:

Ајде да зборуваме за клипови за високи и бас

Систем за бас и високи тонови

Иако таблата за високи и бас секој има посебен штаб на кој се наоѓаат, овие знаци се комбинирани во еден систем. Причината за тоа е нотата „до“ на првата октава и нејзиниот правопис: во таблата со високи тонови е означена долу на дополнителната линија, а во басот - исто така на дополнителната линија, но на врвот.

Како резултат на тоа, два штала продолжуваат едни со други со помош на „направи“, формирајќи систем од 11 линии. Се снимаат повеќе звуци, музичките нотации не се преоптоваруваат со дополнителни линии.

Користејќи го системот за високи тонови и бас, нотите се снимаат за музички инструменти со голема опсег од ом: орган, хармоника , клавир или хармоника со копчиња.

Како да го прочитате клучот

Музичкиот клуч е почетна точка за читање инструментални или вокални делови. За да ги прочитате правилно, треба да ја запомните ознаката на секој и локацијата на штандот.

Одговори на прашања

1. Колку копчиња има во музиката?Постојат три главни групи клучеви: „направи“, „фа“, „сол“.
2. Каква нота претставува клучот за високи тонови?Нотата „сол“ на првата октава.
3. Која нота се користи за претставување на бас-клучот?Нотата „фа“ од мала октава.
4. Зошто се користат музичките копчиња?За полесно да се чита персоналот и да се избегнат дополнителни редови.

Резултати

Музичките копчиња се поделени во три групи во зависност од ознаката на одредена нота. Клучот за високи тонови го означува местото на снимање на нотата „ла“, бас – ноти „фа“, алт и други – за нотата „do“. Најзастапени се таблите за високи и бас, кои се комбинираат во систем. Користењето на специфичен симбол го олеснува читањето на дел од вокално или инструментално дело без употреба на дополнителни кадровски линии.

Оставете Одговор