За дијатоник
Музичка теорија

За дијатоник

Дијатоник е концепт поврзан со мјузикл режими и нивната организација и врз основа на односот на тонот на звукот. режим служи како организиран систем заснован на физичките карактеристики на звуците, нивниот однос еден кон друг и човечката перцепција. Основниот елемент на соодносите е петтиот, односно интервалот во модални системи, кои први ги користеле античките музичари.

За дијатоник

Дијатонски се шари со чекори распоредени во петти.

Структурата на дијатониката

Овој систем е формиран од 7 звуци, кои пак сочинуваат серија од петтини. Дијатонската скала е распоред на звуци формирани во секунда.

За дијатоник

Дијатониката е дел од хроматската.

Ако направите 5-ти петти чекори во двете насоки, тогаш дијатонската серија ќе продолжи и ќе ја формира целосната хроматска што се користела до униформа темперамент се појави.

Дијатонски режими

Постојат неколку режими на дијатонизмот:

 1. јонски.
 2. Лидијан.
 3. Доријан.
 4. Фригиски.
 5. Еолски.
 6. Миксолидијан.

За дијатоник

Овие дијатонски режими се поделени во две групи - мали и мајор. Специјалностите се:

 • Јонски;
 • миксолидијан.

Малолетникот групата се состои од:

 • Еолски;
 • доријан;
 • фригиски;
 • Лидијан.

Дијатонската музика успешно ја користеа многу композитори. Во својата чиста форма, природна режими се исклучително ретки. Повеќето музичари имаат полимодално музичко размислување. Еден состав има неколку режими .

Дијатониката е основата на народните песни. Рускиот дијатоник се одликува со строгост: хроматизмот не е типичен за него, затоа песните се исти тоналитет .

Одговори на прашања

1. Што е дијатоник?Ова е систем на организирање музички звуци, кој се формира со низа непроменети модални чекори
2. Колку дијатонски режими се таму ?Севкупно, има 6 облоги во дијатонски .
3. Што е дијатоника на гитара?Овие се режими кои се свират на гитара.
4. Што е дијатоник на владата ?Се секирај , кој се заснова на природната голема скала, каде што една од неговите ноти се зема како основа на тоникот.

Наместо излез

Дијатоник е вага составена од 7 ноти, кои се распоредени во совршени петтини. Редоследот на звуците може да се состои од чисти, мали и големи интервали, како и тритони.

Постојат неколку дијатонски режими кои биле познати во античка Грција.

Обично композиторите компонираат дела во неколку режими .

Оставете Одговор