Музыканын шарттары – Т
Музыка шарттары

Музыканын шарттары – Т

Таблетка (англисче теблейче), Tabulatur (Германиялык таблица), Табулатура (Латын таблтурасы), Таблица (французча таблтура) – таблица: 1) аспаптык музыканы тамга жана цифра менен жаздыруу системасы; 2) Мейстерсингерстин музыкалык жана поэтикалык чыгармаларын куруу эрежелери
стол (французча стол) – кылдуу аспаптардын үстүнкү үн тактасы жана арфанын үн тактасы; près de la table (près de la table) – үн тактасында [ойнотуу] (арфа үчүн көрсөткүч)
стол (Французча табло) – сүрөт; таблицалык мюзикл
( табло мюзикл) – мюзикл
сүрөт(англисче teibe) – дап (Прованстык барабан)
Tace (бул. таче), Tacet (лат. татсет) – узак тыныгуунун көрсөткүчү; түз мааниде унчукпай
Сылыктык (англисче tekt), tactum (лат. tactum), tactus (tactus) – өлчөө
Tafelmusik (немецче tafelmusik) – стол музыкасы
куйрук (англисче tail) – нотадагы куйрук
Артка дарбаза (Англис куйрук дарбазасы) – Жаңы Орлеан Джазында тромбондо аткаруу манерасы
көлөм (французча тай) – 1) тенордун эски аты (үн); 2) музыкалык аспаптын тенордук реестри; 3) тенор альт; 4) өлчөмү [анын
аспап ] окшош жип такта
Такт(немец такт) – такт; im Takt (им урам) – согууга
Taktart (немец тактарт) – өлчөм, метр
Тактенстрич (немец тактенштрих), Taktstrich (тактшрих) – тилке сызыгы
Taktieren (немец тактирен) – саат
Taktmäßig (немец тактмессих) – ыргактуу, ыргактуу
Taktmesser (немец тактмессер) – метроном
Тактсток (немец тактсток) – дирижердук таякча
Taktteil (немец тактайл) – өлчөөнүн согуу
Taktvorzeichnung (немец taktforzeichnung), Taktzeichen (taktsayhen) – ачкычтагы эсептегичтин белгиси
Сүйлөшүү тасмасы (Англисче тартылган тасма), Сүйлөшүүчү тасма(плёнка) – үн тасма; түзмө-түз айтканда
Таллон (бул. Таллон), Талон (фр. Talon) – жаа блок; ал Таллон (бул. Аль Таллон), du talon (фр. du talon) – жаада [ойноо]
блок Тамбур (фр. танбур) – барабан
Tambour à friction (фр. танбур жана фриксён) – урма аспап (үн кабыкчага нымдуу бармактын жеңил сүрүлүүсү аркылуу чыгарылат)
Tambour à grelots (фр. tanbur a grelo), Tambour de basque (tanbur de basque) – дап
Tambour de bois (фр. tanbur de bois) – жыгач куту (урма аспап)
Тамбур де Прованс (фр. Танбур де Прованс)Ттамбурин провансаль (Tanburen Provence) – дап (Прованс барабаны)
Тамбурин (французча tanburen) – дап: 1) Прованстык барабан; 2) эски прованс бийи
АлтайКай (англ. tamberin) – дап
Tambour Militaire (фр. tanbur militaire) – аскердик барабан
Tambour roulant (фр. tanbur rulan) – цилиндр түрүндөгү (французча) барабан
Тамбур тембрсиз (фр. tanbur san tembre) – кылсыз барабан
Tambour voilé (фр. tanbur voile) – чүпүрөк менен жабылган барабан
Tambour avec sourdine
танбур avec sourdin ) – үнсүз барабанTamburo basco (тамбуро баско) – дап
Тамбурин (немец дап), Тамбурино (бул. тамбурино) – дап
Tamburo (бул. тамбуро) – барабан
Tamburo a rullo (бул. tamburo a rullo), Tamburo rullante (tamburo rullante), Tamburo vecchio (tamburo vecchio) – цилиндр түрүндөгү (французча) барабан
Tamburo coperto (ит. tamburo coperto) – чүпүрөк менен капталган барабан
Tamburo con sordino (tamburo con sordino) – үнсүз барабан
Tamburo di legno (ит. tamburo di legno) – жыгач куту (урма аспап); ошол эле жыгач
Tamburo di legno africano(tamburo di legno africano) – жыгач, барабан (африкалык)
Tamburo di Provenza (бул. tamburo di Provenza), Tamburo provenzale (tamburo provenzale) – дап (далилденген. барабан)
Tamburo militare (ит. tamburo militare) – аскердик барабан
Тамбуро пикколо (ит. tamburo piccolo) – барабан Tamburo
scordato (бул. барабан scordato) – барабаны жок саптар испан танго) – испан-куба тектүү бий ушундай (италянча танто) – канча, мынча, ушунчалык; non tanto (non tanto) – анчалык эмес;
allegro non tanto (allegro non tanto) – жакында эмес
бийле (немец бийи) – бий
Tanzlied (Герман бийинин жетекчиси) – бий ыры
Tanzmäßig (немец бийи massich) – бийдин табиятында
Айдин Шер (француз лентасы) – 1) урма аспапта ойноо; 2) пианинодо өтө катуу ойноо
Tapeur (французча конус) – таппер (пианисттин коштоосунда бийлер)
Tappa (ит. таппа) – тыгын (чоордо)
Täppisch (немец теппиш) – олдоксон [Махлер. №9 симфония]
Taquinerie (фр. takineri) – шылдыңдоо; avec taquinerie (авек такинери) – энтузиазм менен
Тарантелла (ит. tarantella) – Неаполитан бийи
Тардандо(ит. тардандо) – жайлоо, кечиктирүү; ошол эле ритардандо
Тарданза (ит. Тарданец) – жайлоо; con tardanza (con tardanese), Тардо (тардо) – акырын
Taschengeige (немец ташенгеиге) – 3 кылдуу кичинекей скрипка; түзмө-түз чөнтөк скрипка
Taschenpartitur (Германиялык taschenparti тур) – чөнтөк балл
клавиатура (Германча tastatur) – клавиатура
кооздук сезим (Германиянын даамы) – ачкыч
Tasteninstrument (немец. tasteninstrument) – клавиатуралык аспап
Tasti (итал. tasti) – кылдуу музыкалык аспаптар үчүн лоталар
Баскычтоп (ит. Tastiera) – 1) клавиатура; 2) кылдуу аспаптар үчүн моюн;sulla tastiera (sulla tastiera) – [ойноо] мойнунда (жаа төккөн аспапта)
Tastiera per luce (it. tastiera per luche) – жарык клавиатура (Прометейдин партитурасына Скрябин киргизген аспап)
Tasto (ит. tasto) – 1) ачкыч; 2) кылдуу аспаптар үчүн моюн; баскычында (sul tasto) – [ойнотуу] мойнунда (жаада)
Tasto solo (it. tasto solo) – санарип бассты аккордсуз ойноо
Тату (бул. татто) – согуу
Tavola armonica (it. tavola armonica) – резонанстык палуба; presso la Tavola (presso la tavola) – үн тактасында [ойнотуу] (арфа үчүн көрсөткүч)
Te deum (Латын te deum) - католик ырдоо - "Сен, Кудай"
Театр (it. teatro) – театр
Teatro liriсo (театро лирико) – музыкалык театр
Немисче (it. tedesco) – немис; alia tedesca (алла тедеска) – немис рухунда
teil (немец куйругу) – 1) бөлүк; 2) үлүш (өлчөө)
Андраде (Тайлен) – бөлүү
Тейлтон (Герман Тайлтон) –
тема overtone (It. Tema) –
Темпера темасы (It. Tempera) –
Темперамент тембр (англисче темперамент), Темперамент (француз танпераман), Темперамент (ит. temperamento) – 1) темперамент; 2) темперамент
Temperando (ит. temperando) – жөнгө салуу, жумшартуу
Temperare(It. temperare), Мүнөздүү (французча танпере), Temperieren (немецче temperiren) – мүнөз
-чачындуу (Ит. temperato) – орточо
Каракал (немец температурасы) – темперамент
Мелүүн (французча tanpere) – ачуулуу
Tempestosamente (It. tempestosamente ), Tempestoso (темпестосо) – катуу, толкундануу менен
Tempétueusement (фр. tanpetyuezman) – зордук-зомбулук менен
Tempétueux (tanpetyue) – бороондуу
Храм-блок (англисче храм блок) – храм блогу (урма аспап)
арыш (англисче tempou), арыш (немецче темп) – темп
арыш(ит. темп) – 1) темп; 2) ритм; 3) өлчөө
Темп менен пиасер (ит. tempo a piachere) – өндүрүштө. темп
Темп комодо (ит. tempo komodo) – орточо темп
Tempo del comincio (it. tempo del comincho) – баштапкы темп
Tempo di minuetto (ит. tempo di minuetto) – минуэттин темпинде
Tempo di polacca (ит. tempo di polacca ) – темпте
Tempo di prima parte полонеза (ит. tempo di prima parte) – чыгарманын биринчи бөлүгүнүн темпинде
Tempo di valzer (it. tempo di valzer) вальстын темпинде
Tempo frettevole (бул. tempo freettevole) – шашма темп
Tempo guisto(ит. tempo justo) – 1) так темпте, метрди ээрчип; 2) ушул жанрга мүнөздүү темпте ойноо
Темп прецедент (it. tempo prechedente) – мурунку темп
Tempo primo (ит. tempo primo) – баштапкы темп
Темп реджиато (ит. tempo rejato) – солисттин артынан
Tempo rubato (ит. tempo rubato) – ритмикалык жактан эркин
Tempo wie vorher (Германча tempo vi forher) – мурунку темп
Погода (фр. тан) – 1) темп; 2) такт; 3) бөлүшүү [метрика]
Температура мүмкүн (Французча тан тамсили), Temps levé (tan levé) – өлчөмдүн алсыз согуусу
Темпс форт (Франциялык тан чеби), Temps frappé (tan frappe) – өлчөмдүн күчтүү соккусу
Темпус (лат. tempus) – менсуралдык белгиде brevis узактыгын аныктоо жана brevis менен semibrevis ортосундагы байланыш
Tempus imperfectum (лат. tempus imperfectum) – 2-согулган бөлүнүү
Tempus perfectum (tempus perfectum) – 3 биттик дивизия (менсуралдык музыканын шарттары)
Tenacious (бул. tenache), Tenacemente (tenachemente), con tenacità (con tenachita) – өжөр, өжөр, бекем
Назик (англ. tendeli) – акырын, назик, жумшак
Тендер (фр. tandre) – жумшак, жумшак
Тендрмент (тандрман) – акырын, жумшак, эркелетип
Караңгы (бул. тенебросо) – капалуу
Тенендо(ит. tenendo) – ыргак менен темпти сактоо, сактоо
Teneramente (бул. teneramente), con tenerezza (con tenerezza), Тенеро (тенеро) – акырын, жумшак, эркелетип
менде болот (бул. tenere), кармап туруңуз (фр. tenir) – кармоо, сактоо
Tenir le piano (французча tenir le piano) – пианинодо коштоо
Tenir le tambour de basque tout bas au sol et le faire tomber (французча tenir le tanbur de basque to ba o sol e le fair tonbe) – дап төмөн кармап, таштай бер [Стравинский. “Петрушка”]
тенор (немец тенору), тенор (англисче тене), Тенор (француз тенору), Теноре(ит. tenore) – тенор: 1) эркектин бийик үнү; 2) тенор реестрин белгилөө үчүн аспаптын атына кошулган термин (мисалы, sassofono tenore)
Tenorbaß (немец tenorbas) – жезден жасалган үйлөмө аспап; Баритон менен бирдей
Ténor clef (французча tenor clef) – тенор ачкычы
Тенор барабан (англисче tene drum) – цилиндр түрүндөгү (французча) барабан
Tenore di forza (ит. tenore di forza) – драмалык тенор
Tenore di grazia (ит. tenore di gracia) – лирикалык тенор
Tenore mezzo caratterre (ит. tenore mezzo carattere) – мүнөздүү тенор
Тенорхорн (немец тенорхорн), Тенор мүйүзү (англисче tene hoon) – тенорхорн (жезден жасалган үйлөмө аспап.)
Тенориста (ит. тенорист) – тенор ырчы
Тенор гобой (англисче tene óubou) – тенор гобой [Purcell]
Tenorposaune (немец tenorpozaune) – тенор тромбон
Tenorschlüssel (немец tenorschlussel) – тенор ачкычы
Тенор тромбон (англисче tene trombone) – тенор тромбон
Тенор-туба (англ. tene-tyube), horn-tuba (kóon tyube) – Вагнер туба
Онунчу (англ. tants) – децима; түзмө-түз, 10
бирдиктүү (Французча tenu) – дыбышты лига менен узартуу
Tenuemente (бул. tenuemente) – алсыз, оңой
Сакталды (бул. tenuto) – туруктуу, так узактыгы жана күчү боюнча
Tepidamente (it. tepidamente),Tiepidamente (tepidamente) – токтоо, кайдыгер
бар (лат. тер) – үч жолу
Tercet (англ. tesit) – tercet
мөөнөт (англ. teem), мөөнөт (фр. термин), Events (бул. термин), Терминус (немец термини) – термин
Terminologia (бул. терминология), терминология (фр. terminologi), терминология (немец терминологдору), терминология (англ. terminolage) – терминология
Ternaire (фр. тернер) – 3-бөлүк
Tertia (лат. tertsia) – үчүнчү
Терз (немец terz), Терза(ит. терца) – 1) үчүнчү; 2) органдардын реестрлеринин бири
Терзетт (немец terzet), Терзетто (итал. terzetto, англисче tetsetou) – терсет: 1) 3 аткаруучудан турган ансамбль (көбүнчө вокалдык); 2) 3 аткаруучуга арналган чыгарма (көбүнчө вокалдык)
Терзина (ит. терзина) – үчтүк
Terzo rivolto (ит. terzo rivólto) – экинчи жип
Terzquartakkord (герм. терзквартаккорд) –
terzkvartakkord Tessitura (ит. тесситура), Диапазон (фр. tessityur) – тесситура, диапазон
Testa (it. testa) – баш; voce di testa (voche di testa) – башкы реестр
Testudo үн(лат. testudo) – 1) лира (башка Римде); 2) люта (15-17-кылым)
tête (французча tete) – 1) казык кутусунун бүгөсү; 2) чоордун башы
Тетрахорд (немец тетрахорд), Тетрахорд (англисче tetracode), Тетрахордум (грек-латынча тетрахордум), Tétracorde (французча тетрахорд), Тетракордо (Ит. тетрахорд) –
Тетралогия тетрахорд (грек-немец. тетралогия) – тетралогия (4 этаптык чыгарманын цикли)
театр (немец театры), театр (англис tsiete), Театр (француз театры) – театр
Театр лирикасы (театрдын лирикасы) – музыкалык театр
тема (немец темасы),тема (французча тем), тема (англисче tsiim) – тема
Тематикалык (французча тематикалык), Thematisch (немецче тематиш) – тематикалык
Thematische Arbeit (tematishe arbeit) – тематикалык. иштеп чыгуу
Theme large majestueux (французча tem large majestueux) – теманы кеңири, улуу аткаруу [Скрябин. “Прометей”]
Теорбе (немец teórbe), Theorbe (французча teórb), Theorbo (англ. thiobou) – теорба (лют тукумунан чыккан бас аспап)
тезис (грекче tez) – күчтүү согуу
Үчүнчү (Англис tsed) – Үчүнчү
агым(англ. tsed Strim) – джаздагы тенденция, 40-50-жылдардагы искусство, джаз менен классикалык элементтердин синтезине умтулган; түз маанисинде үчүнчү агым
Кылдат-бас (англ. tsare-beys) – цифралык бас
Threni (лат. treni), Threnodia (trenódia) – кайгылуу ыр
Тибия (лат. tibia) – Авлостун латынча аты
галстук (англ. тай) – нотанын узактыгын улантууну көрсөткөн лига
Tief (немец ич келте) – терең, терең, төмөн [үн]
Tiefe Stimme (немец tife shtimme) – пас үн
Tief nachdenkend (немец ич келте нахденкенд) – терең ойдо
Tiento (Испанча tiento) – испан тилиндеги полифониялык жанр Үчүнчү музыка
(французча ярустар, англисче thies) – үчүнчү
Тимбалес (испанча timbales) – Латын Америкадан чыккан урма аспап (жез барабандар)
Тимбалес (французча tenbal) – тимпани
Timbales couvertes (Француздук tenbal couvert), Timbales voilees (тенбал парда) – зат менен капталган тимпани
Тимбалес багыт берет (французча tenbal oriantal) – тимплипито (урма аспап)
Timbre (французча тенбр, англисче тембр), коңгуроо (бул. тембр) – тембр
Тембр (фр. tenbre) – бөлүп көрсөтүү; түзмө-түз, катуу
Timbrel (англ. timbrel) – дап (эски, аталган)
убакыт (англ. time) – 1) убакыт; 2 жолу; 3) темп; 4) ритм; 5) өлчөм, өлчөм; биринчи жолу (тез убакыт) – 1-жолу; экинчи
убакыт ( экинчи убакыт ) - 2nd
убакыт _ _ _ – тартынчаак Timorosamente (бул. timorosamente), Тиморосо (тиморосо) – тартынчаак, тартынчаак Тимпани (ит. timpani, англисче timpani) – тимпани Timpani coperti (ит. timpani coperti), Timpani sordi (timpani sordi) – чүпүрөк менен капталган тимпани (үнсүз) Тимпани чыгыш!
(Бул. Timpani Orientali), Timplipito (немец, италия, француз, англис timplipito) – timplipito (грузин элдик урма аспабы)
Тинтимент (французча tenteman) – 1) шыңгыроо; 2) ызылдоо; 3) кычыратуу
чыңдоо (тенте) – чакыруу
Тиорба (it. tiorba) – теорба (люта тукумунан чыккан бас аспап)
кадрга (fr. tirade), Тирата (ит. тирата) – тирата: 1) масштабдуу өтүү; 2) бир нече тыбыштардын ырайымдуу нотасы
Тирато (ит. tirato) – узартылган [үн]
Тире, Тирез (фр. сызык) – ылдый кыймыл [жаа менен]
Tirolese (it. tyrolese) – тиролдук, тиролдук ыр
Токатта (бул. toccata) – токката
Toccatina(toccatina) – майда токката
tocco (бул. токко) –
Торнбого тийүү (фр. tonbó) – каза болгон музыканттын, сүрөтчүнүн элесине жазылган пьеса
Том-Том (немец, ит., француз, англис том-том) – том-том (урма аспап)
тыбыш (фр. тон) – 1) үн, үн; 2) тоналдык; 3) тынчсыздануу; 4)
тыбыш интервал (немец тону) – тон, үн
Tonabstand (тонабстанд) – Тонадилла аралыгы
( испан тонадилла) – испанча. музыкалык комедия 18-башталышы. 19-кылым
тоналдык (француз тоналы), тон (Италия тоналы) – тональ
Tonalità (италиялык тоналита), Tonalität (немец тоналитети), Тоналит(француз тоналити), Тоналдык (англисче tounality) – 1) тоналдык; 2) режим
Тонарий (лат. tonarium), Tonarius (тонарий) – тон (чиркөө режимдерине ылайык григориан ырларынын ырааттуулугу)
Тонарт (немец тонарт) – тон тон
Tonbild (немец tonebild) – музыкалык сүрөт
Тон д'опера (фр. tone d'opera) – опера театрларында коюлган ыр
Ton de rechange (фр. tone de reshanzh) – жезден жасалган үйлөмө аспаптын таажы
Tondichter (немец tondihter) – композитор
Tondichtung (немец tondichtung) – музыкалык чыгарма, симфониялык поэма
түс(англ. toun) – 1) тон, интонация; 2) музыкалык аспапты күүлдөө
Флекция (немец tonfal) – каданция
Тонфильм (немец тонефильм) – үндүү тасма
Tongang (немец тонганг) – обон
Tongattung (немец тонгаттунг), Tongeschlecht (tóngeshleht) – режимдин эңкейиши (чоң же кичине)
Tongbung (немец tongebung) – үндүн табияты
тил (англ. tan) – үйлөмө аспаптын тили
Тонхохе (немец tonghee) – чайыр
Tonic (англисче тоник), Tonica (италиялык тоник), Тоник (французча тоник) – тоник
Тоник аккорд (Англис тоник коду), Тоник триада(тоник триада) – тоник триада
Tonika (немец тоник) – 1) 1 ступа, лат; 2) тоник үчилтиги
Тонкунст (немец tonkunst) – музыкалык искусство
Tonkünstler (тонкунстлер) – музыкант
Тонлейтер (немец tonleiter) – масштаб, масштаб
Tonlös (Герман үнү) – үнсүз
Tonlös niederdrücken (tonlös niderdrücken) – унчукпай [баскычтарды] басыңыз
Tonmalerei (немец tonmaleray) – музыкалык живопись
түс (ит. тоно) – 1) үн, үн; 2) интервал; 3) тынчсыздануу; 4) тоналдык
Tonplatte (немец tonnpliatte) – грампластинка
т (французча обон) – кылдуу музыкалык аспаптар үчүн лоталар
Tonsatz(немец tonzatz) – музыкалык сөз айкашы
Tonschluß (немец toneshlus) – каданция
Tons éloignés (French tone eluane) – алыскы баскычтар
Tonsetzer (немец tonzetzer) – композитор
Tonstuck (немец тонештук) – музыкалык чыгарма
Tonstufe (немец toneshtufe) – режимдин даражасы
Тонналар (французча тон voisin) – жакын, тектеш тоналдар
Тонсистема (немец тон системасы) – тондук система
Тонус (лат. tone) – 1) тон; 2) режим
Tonverwandschaft (немец tonferwandschaft) – тоналдыктардын туугандыгы
Tonzeichen (немец totsaihen) – нота
Жыртык (Англис toon) – капыстан
Кайтып келүү(бул. tornare) – кайтуу
Торнандо (торнандо) – кайтуу
Tosto (ит. тосто) – жакында, тез, шашылыш; più tosto, piuttosto (piuttosto) – тескерисинче
Totentanz (немец тотентанттары) – өлүм бийи
тийүү (англисче тийүү) -
Touche Touche (французча тийүү) – 1) ачкыч; 2) кылдуу аспаптар үчүн моюн; sur la Touche (sur la touche) – [ойнотуу] мойнунда (жаадагы аспаптарда)
Тийүү (фр. Touche) – 1) клавиатуралык аспаптарда ойноо; 2) тийүү
ачкычтар (фр. сыя) – кылдуу чертме аспаптар үчүн лоталар
Toujours (фр. toujour) – ар дайым, дайыма, дайыма
Toujours se perdant(французча toujour se perdan) – бара-бара эрип, жок болуу [Дебюсси. "Адашкан уул"]
Турбиллонант (Французча турбиллон) – куюнда айлануу [Скрябин]
Тур де күч (французча tour de force) – бравура өтмөгү
Турдион (Французча tourdión) – жылмакайдан кийинки кыймылдуу бий бас-д пайда болот
бардык ( fr. tu) – баары
бардык (фр. ту) – баары, баары
Toute la force (бул жерде ла күч) – бүт күч менен
Tout l'archet (tu l'yarshe) – [ойноо] бүт жаа менен
Tout devient charme et douceur ( tu devien charm e dussair) – баары сүйкүмдүү болуп, эркелетет [Скрябин. Соната №6]
Toutes les notes marquées du signe – sonores sans dureté, le reste très léger, mais sans sécheresse fr. here le note marque du blue – sonor san durte, le rest tre liege me san seshres) – бардык ноталар, сызыкча менен белгиленген, – үндүү, катаалдыгы жок, калганы абдан оңой, бирок кургаксыз [Дебюсси]
Trabattere (бул. trabattere) – урган [сылык]
Трагедия (it. trajedia), Трагедия (фр. trazhedi), трагедия (англ. tragidi), Tragodie (немец трагедиясы) – трагедия
Tragédie lyrique (фр. трагеди лирикасы) – трагедиялык сюжеттеги опера
трагедиялуу (англ. тражик), Tragico (бул. тражико), Tragique (фр. тражик), Tragisch (немец трагиш) – трагедиялуу
Traîné (французча трене) – чийүү, керилген, илээшкек
Стажер (французча трене) – жасалга түрү
Сапаты (французча tre) – рула, тез виртуоздук өтүү
Trait de chant (французча tre de chant ) – обондуу сөз айкашы
Трейт д'гармония (французча tre d'armoni) – аккорддордун тизмеги
Traktur (немец трактор) – трактор (органдагы башкарылуучу механизм)
Trällern (немец trellern) – хум
Tranquillamente (Бул. Tranquillamente), con tranquillità (con tranquillita), Тынч (транкилло) – тынч, тынч
Tranquille (фр. tranquillo),Тынч (транциман) – тынч
копиялоо (французча транскрипциясы, англисче транскрипциясы), Transcrizione (италиялык транскрипция) – транскрипция (музыкалык чыгарманы башка аспаптарга же үндерге аранжировкалоо)
Транзитив (французча транзиттик) – модуляциялоочу; транзиттик макулдашуу (acor transitif) – модуляциялоочу аккорд
өтүү (фр. transition, англ. transition), Transizione (ит. өтүү) – модуляция; түзмө-түз, өтүү
Транскрипция (немецче транскрипция) – транскрипция
Transponieren (Германча transponieren) – которуу
Transponierende Instrumente(немец. transponirende instrumente) – транспозициондук аспаптар
ташуу (фр. транспорт) – импульс; avec транспорт (avec transport) – шашылыш менен
Которуу аспаптары ( eng . транспозициялык аспаптар)
- транспозициялоо аспаптар башка баскычтарда иштейт) Көлөмдүү флейта (англ. transverse flute) – туурасынан өтүүчү флейта Барабан (англ. trap drum) – бас барабан менен Trascinando педаль цимбал
( it . trashinando ) – катуу , кечигүү The кыймыл
_ чектелген Tratto (бул. tratto) – сунулган Trauermarsch (немец trauermarch) – сөөк коюу маршы Trauerspiel (немец trauerspiel) – трагедия Träumend (Германиянын тройманды), Träumerisch (троймериш) – кыялкеч, түш көргөндөй Trautonium
(немецче-латынча trautonium) – травтоний (электр музыкалык аспап; ойлоп табуучу Ф. Траутвейн)
Traversa (бул. траверса), Traversière (фр. traversier) – туурасынан кеткен чоор
Traversine (ит. traversine) – кылдуу черткичтер
Tre (it . tre) – 3; а тре (a tre) – 3 добуш менен; a tre mani (жана тре мани) – 3 колунда
Tre corde (it. tre corde) – сол педальсыз ойноо (фортепианодо); ошол эле tutte le corde
Tre volte (it. tre volte) – 3 жолу
Үч эсе (англисче treble) – 1) treble, treble; 2) ансамблдин эң жогорку бөлүгү
Секирт(англисче treble clef) – treble clef
Tremando (ит. тремандо) – титиреп
Tremblant (фр. транблян), Tremolante (бул. tremolante), Tremulant (Германиялык тремулант), Tremulant (англ. tremulant) – тремулант (механикалык тремоло аппаратынын органында)
Tremblé (фр. tranble) – тремоло; түз айтканда, титиреп
Титирөө (фр. tranbleman) – трилл (17-18-кылымдын мөөнөтү)
Тремоландо (ит. тремоландо) – титиреп калуу; түзмө-түз, титиреп
Tremolo (бул. tremolo) – тремоло
Tremolo éolien (ит. – фр. tremolo eolien) – эолдук тремоло (арфада аткаруу ыкмаларынын бири)
Trepidamente (бул. trepidamente),Trepido (trepido) – толкундануу менен, чочулоо менен
Tres (fr. tre) – абдан, абдан
Très apaisé et très atténué jusqu' á la fin (фр. trez apeze e trez atenue zhusk'a la fan) – акырына чейин тынч жана абдан муңдуу [Дебюсси. “Палустар”]
Très calme et doucement triste (фр. tre kalm e dusman triste) – абдан токтоо, жумшак жана кайгылуу [Дебюсси. “Canopa”]
Très dansant (французча tre dansan) – айтылуу бийде. каарман [Скрябин. “Кара жалын”]
Très doux et pur (французча tre du e pur) – өтө жумшак жана таза
Très doux et un peu languissant (Французча tre du e en pe langisan) – абдан жумшак жана алсыз [Равел]
Très égal comme une buee irisee(Французча trez egal commun bue irize) – өтө тегиз, асан-үсөн туманындай [Дебюсси. “Жалбырактар ​​аркылуу шыңгыроо”]
Très en dehors (французча trez en deor) – катуу басым жасоо
Très modéré presque берилген (французча tre modere presque liang) – өтө токтоо, дээрлик жай [Булез]
Très pur (французча tre pur) – абдан ачык (ачык)
Триада (англисче триада), Триада (Ит. триада, француз триадасы), Триада (немец триадасы) – триада
Triade maggiore (It. triade major), Триада-мажор (французча триада мажор) – негизги триада
Triade mineure (Француз үчилтик шахтер), Триада кичине (итал. триада минор) – кичи триада
Доминант боюнча триада (англисче triad he de dominant) – үстөмдүк кылуу боюнча триада
Trianggel (Германиялык үч периште), үч бурчтук (французча үч бурчтук, англисче үч бурчтук), Үч бурчтук (итал. triangolo) – үч бурчтук
Triangelschlägel (Германча triangelshlogel) – үч бурчтук үчүн таякча
Trias (лат. Trias) – триада
Трихордум (гр. – лат. trichordum) – трихорд (3 ступанын ырааты, диатоникалык шкала)
Tricinium (лат. tricinium) – 3 үнгө арналган вокалдык чыгармалар (сарпелла)
Трилл (англ. trill), Trille (fr. triy), мадан (немец триллери), Trillo(it. trillo) – трилл
Трилл (англ. trill) – хум
Trillerkette (Германча триллеркетте) – триллдердин тизмеги
Trilletta (ит. trilletta) – кичинекей, кыска трилл
Trillo caprino (ит. trillo caprino) – туура эмес, тегиз эмес трилл
Трилогия (бул. trilodzhia), Трилогия (фр. үч эгиз), Трилогия (микроб. үч эм), Trilogy (англ. trilegi) – трилогия
Trinklied (немец тринклид) – саламдашкан ыр
Trio (ит. трио, фр. trio, англ. trio) , Trio(немец трио) – трио: 1) 3 аткаруучудан турган ансамбль; 2) 3 аткаруучуга музыкалык чыгарма; 3) 3 бөлүктүү формадагы айрым аспаптык чыгармалардагы ортоңку бөлүк; 4) орган музыкасында – Оп. 2 колдонмо жана педалдар үчүн
Triole (немец триоласы), Триолет (фр. triole) – триол
Триомфала (фр. trionfal), Triomphant (трионфан), Trionfale (бул. trionfale), Trionfante (trionfante), салтанат менен (немец триумф, Triumphal) – салтанаттуу, салтанаттуу түрдө
Triosonata (итал. триосоната) – трио соната (17-18-к.)
Triple (немец трипел) – үч эсе
Tripelfuge (немец трипелфуга) – үч кабаттуу фуга
Tripelkonzert ( Германиянын
үчтүк концерт ) – 3 аспап үчүн концерт an
оркестр triplo) – үч эсе Үчтүк макулдашуу (французча үч аккор) – триада Үч жолу токуу ( Француз трикотажы) – 1/32 нота Үч метр (англисче үч кене), Үч жолу (үч эселенген убакыт). үчтүк), Tripoletta (бул. tripoletta) – triplum Triplům
(латынча triplum) – 1) оп. 3 добуш үчүн (к. карагыла); 2) орто кылымдагы полифониянын кээ бир формаларында төбө, үн
кейиштүү (ит. triste, фр. triste) – кайгылуу, капалуу
Tristement (фр. tristeman) – кайгылуу, капалуу
кайгы (ит. tristezza) – капа болуу, капа болуу; con tristezza (con tristezza) – кайгылуу, кайгылуу
Triton (фр. tritone), Tritone (англ. triton), Tritono (бул. тритон), Tritonus (лат., урук. tritonus) – тритон (аралык)
тритит (ит. trittiko) –
маанисиз триптих (французча, немисче, тривиалдык англисче), Triviale (Бул. арзыбаган) – арзыбаган, баналдык
Trobador (Прованс тробадур), Сонра (француз трубадур) – трубадур
Кургак (немец trokken) – кургак
үч (француз троясы) – 3; à trois temps (а trois tan) – 3 бөлүктөн турган өлчөмү
Troixjeux (фр. trois de) – 3-өлчөм
Trois-huit (фр. trois goit) – 3-өлчөм
Үчүнчү (фр. troisiem) – 3
Trois-quatre (fr . . trois katr) – 3-өлчөм
Бороон (ит. тромб) – түтүк; 1) жез аспап, 2) орган регистрлеринин бири
Tromba bassa (бас тромба) – бас сурнай
Tromba contralta (thromba contralta) – альто сурнай
Tromba cromatica(tromba cromatic) – хроматикалык сурнай
Tromba da tirarsi (tromba da tirarsi) – канаттуу сурнай
Waterspout (ит. Tromba marina) – эски бир кылдуу жаа аспап Куйрук-даана Tambourinebr / б / бмент; Trumscheit менен бирдей
Tromba naturale ( Tromba naturale ) – табигый түтүк
Tromba principale (it. thrombus principale) – табигый түтүктөрдүн бир түрү
Tromba piccola (tromba piccola) – кичинекей түтүк
Trombe egiziane (it. trombe egiziane) – египет түтүктөрү («Аида» операсы үчүн Вердинин багыты боюнча жасалган.]
тромбон (Ит. trombone, французча tronbon) – тромбон: 1) жезден жасалган аспап, 2) регистрлердин бири.
Trombon alto органы(ит. trombone alto, фр. t. alto) – альт тромбон
Тромбон жана поршень (бул. тромбон жана поршеньдер), Trombon à поршеньдер (фр. tronbone поршень) – клапандары жана поршеньдери бар тромбон
Trombon a tiro (бул. trombone a tiro), Trombone a à coulisse (фр. tronbon сцена) – клапандары жок тромбон
Тромбон бассо (бул. тромбон бассо), Тромбондук база (фр. tronbon bass) – бас тромбон
Тромбон контрбассо (бул. контрбас тромбон), Тромбондук контрбасс (французча tronbone контрабас) – контрабас тромбон
Тромбон сопрано (Ит. trombone soprano) – сопрано, требль тромбон
Тромбон тенорасы(ит. тромбон тенбр), Trombon тенор (фр. tronbon tenor) – тенор тромбон
тромбон (англ. trombone) – тромбон: 1) жезден жасалган үйлөмө аспап.; 2) реестрлердин бири
барабан орган (нем. trbmmel) – барабан
Trommel mit Schnarrsaiten ( немис trommel mit schnarrsaiten) – кылдуу барабан
Trommel ohne Schnarrsaiten ( trommel óne schnarrsaiten) – кылсыз барабан ) – кичинекей чоор (аскердик орк.да колдонулат); Querpfeife менен бирдей Алданган (фр. tronp) – сигнал. мүйүз Trompe de Chasse (французча tronp de chasse) – Trompete аңчылык мүйүзү
(нем. trompete) – чоор: 1) жезден жасалган үйлөмө аспап; 2) реестрлердин бири
Trompette органы ( fr .
Thronepet ) – чоор 1) жезден жасалган аспап. Trompette alto (tronpet alto) – альто сурнай Trompette ancienne (Ancienne tronpet), Trompette жөнөкөй (tronpet senple) – табигый сурнай Trompette бас (tronpet bass) – бас сурнай Trompette petite; кичинекей тромпетка (майда tronpet) – кичинекей түтүк Өтө көп (fr. tro) – өтө көп; pas trop
(па тро) – дагы эмес
Өтө көп (бул. троппо) – өтө, өтө көп; non troppo (non troppo) – да эмес
Тропус (лат. tropus) – орто кылымдагы термин: 1) режим; 2) канондоштурулган текстке элдик же секулярдык каармандын кириши жана забурларды же хорлорду ырдоо
Trotzig (немец Троцич) – өжөрлүк менен [Р. Штраус. “Үй симфониясы”]
Тешик (фр. tru) – үйлөмө аспаптын үн тешиги
Trouble (фр. trubl) – баш аламандык; avec көйгөй (avec trubl) – баш аламандыкта [Скрябин. Соната №6]
Trouvère (fr. trouver) –
Trouvère Trovatore (бул. trovatore) – трубадур
Trovero (бул. trovero), Troviero(troviero) -
trouver Trugschluß (немец trugschluss) – үзүлгөн каданс
түтүк (англ. trampit) – сурнай: 1) жезден жасалган үйлөмө аспап; 2) реестрлердин бири
Сурнай D, E-жалпак орган (сурнай ди, и-жалпак) – кичинекей чоор
Trumscheit (немец труба) – эски бир кылдуу жаа аспабы; ошол эле суу түтүгү
Туба (лат., It. tuba, француз tuba, англис tuba),
Туба (немец туба) – туба: 1) байыркы римдиктердин үйлөмө аспабы; 2) заманбап, жез. үйлөмө аспап, 3) орган регистрлеринин бири
Туба басса (бул. туба бас), Туба бас (фр. tuba bass) – бас туба
Туба контрбасса (ит. туба контрабас),Туба контребассы (французча туба контрабас) – контрабас туба
Tuba curva (ит. tuba curva) – эң жөнөкөй жез аспабы. [Мегүл]
Туба ди Вагнер (Ит. tuba di Wagner), Tuba wagnerien (французча tuba wagnerien) – вагнердик туба
Tuba mirum (лат. tuba mirum) – “Труба үнү” [“Акыркы сот”] – реквиемдин бир бөлүгүнүн баштапкы сөздөрү.
Tubafon (немец tubafbn), Tubafono (Ит. tubafóno), Тубапнон (немец tubafón), Тубафон (француз tubafón , англисче tubafón ) – тубафон (урма аспаптар
аспап ) tubule chimes) – түтүктүү коңгуроолор
Tumultueux (французча тюмултуэ), Tumultuoso (It. tumultuoso) – ызы-чуулуу, бороондуу
күүлөө (англ. Tune) – 1) обон, мотив; 2) үн, үн; Тундук (tyunful)
күүлөө (англ. обон), Тууралоо (туне ан) – аспапты күүлдөө
тюнинг (тюнин) – тюнинг
Тюнинг айры (tyunin fóok) – тюнинг айры
Tuny (күү) – обондуу
Туоно (ит. tuóno) – үн, үн, күркүрөө
Tuono di voce (tuóno di voche) – үндүн тембри
Туорба (бул. tuórba), Туорбэ (фр. tuórb) – теорба (люта тукумунан чыккан бас кыл аспап)
чым(лат. turba) – ораториялардын же пассиондордун фрагменттери, аларда хор активдүү иш-аракет, жүзү
Тюркен-Троммел (нем. Turken-trommel) – бас барабан (түрк)
Turn (англисче өспүрүм) -
Тусч groupetto (немец. каркас) – өлүк
Tutta la forza (ит. тутта ла форза) – бар күчү менен
Tutte le corde (it. tutte le corde) – 1) on all strings; 2) without the left pedal (on the piano)
Tutti (it. tutti) – 1) all members of any group of instruments; 2) in concert pieces, the performance of the orchestra (during a pause with the soloist); 3) the orchestra or choir as a whole; 4) the sound of the “full organ”
Tutto (it. tutto) – the whole, the whole
Tuyaux à anche (French tuyo a anche) – reed pipes of the organ
Tuyaux à bouche (fr. tuyo a bush) – labial pipes of the organ
Он экинчи (eng. tvelft) – duodecima; literally, the 12th
Twelve-tone music (eng. twelve-tone music), Twelve-tone technique (twelve-tone teknik) – dodecaphony
Эки жолу (eng. twice) – twice [perform]
Twice as fast (twice ez fast) – twice as fast
катуу чыйратуу (English twist) – dance of the 50s. 20th century; literally, to bend
Two-beat (eng. that beat) – accentuation of the 1st and 3rd (sometimes 2nd and 4th) beats of the measure in jazz, performance; literally, 2 beats
Two-step (English tou-step) – a fashionable dance of the 20s. 20th century
Tympanon (gr. – fr. tampanon) –
Tyrolienne cymbals(French Tyrolean) – 1) Tyrolean folk song (yodel); 2) Lendler variety (Southern Germany) (English trampit) – pipe: 1) brass wind instrument; 2) one of the body’s registers

Таштап Жооп