Y - әдепкі

  • Y - әдепкі

    Келісімсіз. Аккордсыз инверсиялар.

    Әйгілі «Ипанемадағы қыз» джаз композициясы қай аккордтан басталады? Аккорд емес - үштен бір рет реттелген 5 нотадан тұратын аккорд. Аккордтың атауы оның жоғарғы және төменгі дыбыстары арасындағы интервал атауынан шыққан – nona. Аккордтың саны да осы аралықты көрсетеді: 9. Некорд жоғарыдан жетінші аккордқа үштен бірін қосу арқылы немесе (бұл ұқсас нәтижеге әкеледі) сол жетінші аккордтың түбірлік нотасына жоқ қосу арқылы жасалады. Төменгі және жоғарғы дыбыс арасындағы интервал үлкен нона болса, аккорд емес үлкен деп аталады. Төменгі және жоғарғы дыбыс арасындағы интервал аз болса,…