Rallentando, rallentando |
Երաժշտության պայմաններ

Rallentando, rallentando |

Բառարանի կատեգորիաներ
տերմիններ և հասկացություններ

իտալական, վառ. - դանդաղում; հապավումներ – rallent., ral.

Նշումը, որն օգտագործվում է երաժշտական ​​նոտագրության մեջ, տեմպի սահուն, աստիճանական դանդաղեցման համար: Իմաստը համընկնում է ritardando նշանակման հետ և մոտենում է ritenuto նշանակմանը; հակադրվում է տեմպի արագացման նշումին՝ accelerando և stringendo:

Թողնել գրառում