Բազմոդականություն |
Երաժշտության պայմաններ

Բազմոդականություն |

Բառարանի կատեգորիաներ
տերմիններ և հասկացություններ

հունարեն պոլուսից – շատ և լատ. մոդուս – ռեժիմ

O. Messiaen-ի (1944) տերմինը, որը ցույց է տալիս պոլիմոդի մի տեսակ, որտեղ միաժամանակ համակցված են այսպես կոչված սահմանափակ տրանսպոզիցիոն եղանակները (տես Սիմետրիկ եղանակներ)։ Օրինակ P.:

Բազմոդականություն |
Բազմոդականություն |

Օ.Մեսիաեն. «Մանուկ Հիսուսի քսան հայացքները», թիվ 5.

Գրականություն՝ Messiaen O., Technique de mon langage musical, Պ., 1944։

Յու. Հ.Խոլոպով

Թողնել գրառում