Բնակարան |
Երաժշտության պայմաններ

Բնակարան |

Բառարանի կատեգորիաներ
տերմիններ և հասկացություններ

Ֆրանսիական բեմոլ, լիտ. - փափուկ

Հարթ – սանդղակի ցանկացած մակարդակ կիսաձայնով իջեցնելու նշան (տես Երաժշտական ​​այբուբեն, Փոփոխություն): Երկհարկանից հետո բնակարանը նշանակում է լքվածություն և միայն մեկ բնակարանի պահպանում։

Թողնել գրառում