Tèm mizik - A
Regleman Mizik

Tèm mizik - A

A (Alman a, angle hey) – deziyasyon lèt son la
A (it. a), yon (fr. a) - sou, y, k, s, ak, nan, anvan, tankou, nan karaktè, nan style
Yon battuta (it. a battuta) - retounen nan pèfòmans ritmik egzak (apre rubato, ritardando, elatriye)
A bouch fèmen (it. a bocca chiusa) – [chante] ak bouch ou fèmen
A bene placito (it. yon bene kriye) - tempo ak ritm nan diskresyon an nan pèfòmè a, menm jan ak yon piacere, a piacimento
Yon kadans (li. yon kadans) - nan nati a nan kadans, lib
A kapella (it. a cappella), alla cappella (alla cappella) – chante koral 6ez akonpayman Yon kaprisyo (li. yon capriccio) - opsyonèl
Á deux(fr. a de) – ansanm, sou 2 enstriman
Á deux mains (a de man) - nan 2 men
Yon akòz (it. a due) – ansanm, sou 2 enstriman
A due mani (a due mani) - nan 2 men
E akoz voci (ak due voci) – pou 2 vwa
Nan (fr. a la) – tankou, nan karaktè
Konfòtab (fr. alyez) - lib nan tèmpo ak ritm
À la mesure (fr. a la mesure) – 1) to the beat; 2) nan menm vitès la
Yon libito (it. yon libito) – nan volonte
Yon ti kras pi vit (eng. e little kuike) – yon ti kras pi vit
À livre ouvert (fr. a livre uver) – [play] from sheet
A metà d'arco (it. meta d'arco) – [jwe] ak mitan banza a
Yon mezza voce(it. a mezza voche; traditional pron. – a mezza voche) – in an undertone
À quatre mains (fr. a quatre main), yon mani quattro (it. a quatro mani) – nan 4 men
Apèn (fr. a pen ) – barely, barely
À peine alenti ( fr. yon plim alanti) – apèn ralanti [Ravel]
À plen son (fr. a plan son) – ak yon son plen (appoko) – piti piti, piti piti À premiere vue (fr. a premiere vue) – [play] from sheet Yon prima vista (it. a prima vista) – [jwe] soti nan fèy À quatre mains (fr. a quatre maine ), yon mani quattro (li. yon mani quattro) - nan 4 men À quatre parties
(fr. yon pati katr), yon quattro voci (it. a quattro vochi) – pou 4 vòt
A son arbitrio (a suo arbitrio) - nan diskresyon ou
A son comodo (it. a suo komodo) – at will
Yon tèmpo ( li. yon tempo) - nan menm vitès la
Yon tan di... (it. a tempo di ...) - nan yon vitès anjeneral nannan nan nenpòt ki genre mizik
A tempo di marcia (a tempo di marcha) - nan mach la
Ak tempo libero (it. a tempo libero) – at ease; literalman nan yon vitès gratis
Yon tre (it. yon tre), a tre voci (a tre vochi), yon twa pati (fr. a trois party) – nan 3 vwa, twa ansanm
A tre corde(it. a tre corde) - sou 3 fisèl, sa vle di retire pedal gòch la lè w ap jwe pyano a
À twa tan (fr. a trois tan) – 3-beat size
Yon kòd tout (it. a tutte corde) - sou tout strings, sa vle di, retire pedal gòch la lè w ap jwe pyano a
A una corda (it. a una corda) – on one string; pran pedal gòch la sou pyano a
Yon vicenda (it. yon vichenda) - nan vire, altènativman
Yon vista (it. yon vista) – jwe nan fèy
Yon vwa plen (it. yon vóche drunk) – nan vwa plen
A voce sola (it. a voche sola) solo pou vwa
Mwen vle (а volya) - nan volonte
À volonté (а volonte) - nan volonte, jan ou renmen
Аb(Alman ab) – lwen, retire
Pou bese (Abesse franse) – pi ba
abandon (Abandone franse) - fasilite; avèk abandon (avek abandon) - alèz, rann tèt bay santiman an
nan Abbandonatamente (li. abandonnatamente), con abbandono (con abbandono) - alèz, rann tèt bay santiman an
nan Abbandono - fasilite la
nan Abbasamento (it. abbassamento) – bese
Abbasman di men (abbassamento di mano) - ak jwe pyano a mete yon men
anba nan
lòt
.(it. abbellendo) - dekorasyon, ajoute dekorasyon abitrè
Abelisman (li. abeliman)
Abelitura (abbellitura) – dekorasyon
abrevyasyon nan (Abreviyasyon angle), abrevyasyon (it. Abreviyasyon), Abreviyasyon (Alman abbreviaturen) - siy abreje. notn. lèt
Abdämpfen (Alman abdempfen) – mouf [son]
Men, (Alman Aber) - men, sepandan,
Aber gewichtig (Alman Zimlich Bevegt, Aber Gevichtich) - byen mobil, men difisil
Abgerissen (Alman abgerissen) – koupe
Abgestimmt (Alman abgeshtimt) – branche
Ab initio (Laten ab initio) – premye
Abrevyasyon(Alman abkyurzungen) - siy abrevyasyon nan notasyon mizik, menm jan ak Abbreviaturen
Abnehmend (Alman abnemand) - febli [son]
Abreger (fr. abrezhe) – vin pi kout, pi kout
Abreje (abrezhe) – 1) abreje; 2) trakti (mekanis kontwòl nan ògàn la)
Аbreißend (Alman abraissend) – koupe
Abreviyasyon yo (fr. abreviation) – siy abrevyasyon nan notasyon mizik
Аbruptio (lat. abruptio) – kraze, pran yon poz toudenkou
Аbschwellen (Alman abshwellen) – bese
Аbsetzen (Alman . abzetsen) - nan mizik pòp, mizik - yon sispansyon byen file nan son an
nan mizik absoli (Mizik absoli angle), Musik absoli (mizik absoli Alman) - mizik ki pa pwogram
Аbstoßen (Alman: abshtossen) – sibitman;
detachman Аbstrich (Alman abstroh) - bese tèt mouvman
Аbteilung (Alman abteilung) – seksyon, yon pati nan
Аbwechselnd (Alman abvekselnd) - altène [ak yon lòt enstriman]
Аbwechslungsreich (Alman abvekslungs-reich) - ak divès chanjman nan tèmpo ak nuans
Аbwogend (Alman abvogend) - restriksyon
Acablement (fr. akableman) – dekouraje,
dejection Aavec accablement (avek akableman) – dejectedly
Akademi (it. akkademia) – 1) akademi – yon enstitisyon edikasyon siperyè oswa enstitisyon syantifik; 2) non konsè a nan Ewòp oksidantal nan 18tyèm syèk la.
Akademi espirityèl(accademia spirituale) – konsè espirityèl
Accarezzevole (li. accarezzevole) – afeksyon
Akselerasyon (it. acceleramento) – akselerasyon; ak akselerasyon (con acceleramento), accelerando (accelerando) – akselere Accelerato (accelerato) – akselere akselerasyon (fr. Akselerasyon) – akselere
Akselere (akselere) - pi vit Aksan (eksan angle), Accento (li. Accento), Aksantasyon (fr Accentuation, ekspresyon angle), Aksantyasyon (It. Accentuatione) – aksan, estrès Aksan (Fransè aksan) – 1) estrès, aksan; 2) nan antikite, mizik, nòt favè oswa nachschlag
Aksantman (li. aksantman),
accentato (aksantasyon), aksantu (accentuato), aksantye (axantue franse), aksantye (Angle exentueytid) – aksantué
Aksan (lat. accentus) – chante
Akseswa (fr. aksesuar) – adisyonèl
Aksikato (it. acccciaccato) – sevè Aksè (it. accaccatura) – kalite favè
note Aksidan (fr. fasil), aksidan (it. accidenti) – siy chanjman
Accolada (li. rekonpans), rekonesans (fr. accolade) – accolade
Akonpayman (li akonpayman),Sipò (akonpayman franse), Akonpayman (English accompaniment) – akonpayman, akonpayman
Akonpaye (Li akonpayman), Akonpayman (accompanyato) – ak akonpayman, akonpayman
Accompagnando up peu velouté (Italyen-franse akonpayman epi peu velute), Aaccompagnando yon ti kras velours (li. – angle akonpayman nan lejèman velours) – akonpaye yon ti kras vwale
Akonpayman li.
akonpayman ) – kopul (yon mekanis nan ògàn ki pèmèt ou konekte rejis lòt klavye lè w ap jwe sou
youn klavye )
(fr. akor) – 1) kòd; 2) anviwònman zouti nòmal; 3) estrikti enstriman transpozisyon an (pa egzanp, kòn franse nan F); 4) nan 15yèm ak 16yèm syèk yo - ansanbl enstriman nan menm fanmi an
Accord á l'ouvert (akor al uver) – son strings louvri
Accord brisé (fr. akor breeze) – arpeggio
Accord de neuvième (fr. akor de neviem) – nonaccord
Accord de quarte et sixte (fr. akor de cart e sixt) –
quartsextakkord Accord de quinte et sixte (fr. akor de cant e sixt) – quintsextakkord
Accord de second (fr. akor de seconde) – dezyèm kòd
Accord de septième (fr. akor de satem) – setyèm kòd
Accord de sixte (fr. akor de sixt) – sizyèm kòd
Accord de tierce et quarte (Fransè akor de tiers e kat) –
tertsquartaccord Accord parfait (franse akor parfe), Akò pafè (Italyen accordo perfetto) – triyad
Accord plaqué (Fransè akor plyake) - kònen klewon similtane nan tout nòt nan kòd la [kontrèman ak arpèj]
Accordage (akòdeyon franse) – akor
Sibvansyon (Fransè acorde) – akor
Accordando (Li. Accordando) – matche
Dakò (Li. Accordare) – akor
Akò (Accordatura) - akor nòmal enstriman
Accordate subito (Li. Accordate subito) – rebati imedyatman
Accordatoio (li. Accordatoyo) – diapasaj
Akòdeon (fr. akòdeyon) – akòdeyon
Akòdeyè (fr. akòdeyon) - yon bwat pikèt pou enstriman ki ba yo
Akò (it. akòdeyon) – 1) kòd; 2) yon ansyen enstriman kòd
Accordo di nona (it. accordo di nona) – nonaccordo
accordo di sesta (it. accordo di sesta) – sizyèm kòd
Accordo di settima (it. accordo di settima) – setyèm kòd
Accordoir (fr. accorduar) – kle asye pou akor pyano, gita ak lòt enstriman
Akoupman (Akupleman franse) - yon kopul (nan ògàn lan se yon mekanis ki pèmèt ou konekte rejis lòt klavye lè w ap jwe sou yon sèl klavye)
Akouplè (Fransè aksè
)(it. akkreshendo) - anplifye son an; menm jan ak crescendo
presizyon (li. Accuratezza) – presizyon; kon presizyon (kon neatetstsa) – egzakteman
Akize (fr. akyuse) – mete aksan sou
Akerbaman (it. acherbamente) – grav, sevè, malonnèt
Achtel (Alman akhtel), Achtelnote (axtelnote) – 1/8 nòt
Аchtelpause (Alman akhtelpause) – 1/8 poz
Acoustics (acoustics angle), Acoustique (Acoustics franse) – Acoustics
Aji (angle ect), Lwa (Aksyon franse), Aksyon ( aksion ) – aji, aksyon
Aksyon(Aksyon Angle) – 1) aksyon; 2) mekanis mizik la. zouti; 3) trakti (mekanis kontwòl nan ògàn la)
Akustica (it. acoustics) – acoustics
Аcuta (lat. akuta), acutus (akutus) - melanje, enskri nan ògàn la
Kouto (li. akuto) – pèse, byen file
Libète (lat. ad libitum ) – nan volonte, nan diskresyon nan
Ad un tratto (it. ad un tratto) – an menm tan
Adajyo (it. adagiotto) - olye dousman, men yon ti jan pi mobil pase adagio
Adaji (it. adagio; pwononsyasyon tradisyonèl adagio) – dousman; souvan tèmpo a nan pati a dousman nan sik la sonata
Adagio anpil (it. adagio assai), Adagio di trè (adagio di molto) - trè dousman
Adagio ma non troppo (adagio ma non troppo) - dousman, men pa twòp
Addolcendo (it. addolchendo) - ralantisman, pi plis ak plis dousman
Addolcito ( addolcito ) - adousi, dousman
Addolorando (it. addolorando) – plis ak plis mournfully – mournfully Ader (Alman ader) - moustach nan enstriman an kòd Adirato (it. adirato) – fache adornando (it. adornando), adornato (adornato) – dekorasyon Adòre (adornare) – dekorasyon Aeolius (lat. eólius) – Mòd Eyol Egal
(Laten – Alman ekual) – 1) yon enstriman oswa vwa nan menm seri a; 2) non moso yo pou ansanbl enstriman ki idantik (ecuali pou tronbon - Beethoven, Bruckner); 3) youn nan rejis ògàn yo
Air (Fransè aeryon) – airy
Aeusserst (Alman Oysserst) - trè, trè
Affabile (Li. Affabile) - zanmitay, tandr
Afannato (Li. Affannato) – enkyete
Afeksyon (Afektue franse) – dousman
Afèkteman (it. affettatamente) – affectively
Afeksyon (it. affetto) – santi; ak afè (afè afè), afèkte (affettuoso) - ak yon sans
nan Affinité (fr. affinite), afinite(Angle efiniti) – afinite [tonalite]
Afflitto (li. aflitto), Afliksyon (aflisione) - dekouraje, tristès; kon Afflitto (kon afflitto), ak afliksyon (kon afflizione) – tris, tris
Affrettando (it. affrettando) – akselere
Afrettato (affrettato) – akselere
apre (ang. apte) – apre
Apre bat (apre bat) - konklizyon trill la
Agevole ( li. adzhevole ) – agevolmente (adzhevolmente), kon agevolezza
( kon adzhevolezza) – fasil, at
fasilite(it. ajatetstsa) – konvenyans; con agiatezza (kon ajatezza), Agiato (ajato) – pratik, kalm
Lèst (it. ajil, fr. azhil), kon agilita (it. con agilita) – fluently, easily
Ladrès (agilita), Ladrès (fr. agilite) – fluency ,
légèreté _ _ _ Ak ajitasyon (it. con agitatione) – excitedly, excitedly
ajitasyon - eksitasyon
Nan (it. alya) – yon prepozisyon a an konjonksyon avèk yon atik definitif pliryèl maskilen – pa, sou, pou, anvan, nan
Agnus Dei(lat . agnus dei) - "Ti Mouton Bondye" - premye mo yo nan youn nan pati yo nan nan mas ak nan
requiem melismas (tèm 18tyèm syèk la) Аi (it. ai) - yon prepozisyon ak an konjonksyon avèk yon atik defini nan pliryèl maskilen an - pa, sou, pou, pou, nan Аigu (fr. aigu) – byen file, pèse Аilé (fr eleu) – enspire Аimable (fr. anblèm) – zanmitay, jantiyès  (fr. er, eng. ea) – aria, chant, song Air varié (fr. er varie) – tèm ak varyasyon aere (eng. eri), airily (erili ) – fasil, grasyeuz
Akkolade (Alman accolade) – felisitasyon
Akkord (Alman akòd) – kòd
akòdeyon (Alman akòdeyon) – akòdeyon
aji (Alman zak) – zak, aksyon
acoustic (Alman acoustic) – acoustique
aksan (Alman aksan) – aksan, aksan
Akzentuierend (Alman accentuirand) – aksantu
Akzidenzien (Alman accidentien) – aksidan
Al (it. al) - prepozisyon a an konjonksyon avèk atik defini masculine sengilye a - pa, sou, pou, anvan, nan
Al bezwen ( it. al bisonno ) – si ou bezwen
Al fine (it. al fine) – jouk nan fen
Al loco(it. al loco) - apre yo fin chanje tessitura a, retounen nan youn anvan an; literalman nan plas Al
plis (it. al piu) - nan ka ekstrèm,
Alquanto (li.
alcuanto ) – yon ti kras, kèk nan nenpòt siy [jwe] Al tallone (it. al tallone) – [jwe] at the bow bloke Alberti-Bässe (Alman alberti – besse) – Alberti bas Albisifono (albizifono Italyen), Albisiphon (Alman albizifon), Albisiphone (Albiziphone franse) – bas, flit Dawn (Panyòl Alborada) - serenata maten Alcuna lisans
(it. alcuna licenza) - kèk libète, devyasyon de tèmpo a ak ritm
Aleatorik (Alman aleatwa), Aléatoire (Franse aleatoric) - aleatorique - yon metòd modèn, konpozisyon ki baze sou entwodwi yon eleman nan chans, enpwovizasyon nan kòmansman an nan estrikti a nan travay la.
Alenti (fr . alyanti) – ralanti
Avètisman (fr. alert) – vivan,
ajil Aliquotton (Alman aliquotton) - ton
tout ' (it. al) – prepozisyon a an konjonksyon avèk atik defini gason an. ak feminen sengilye - pa, sou, nan, anvan, nan; tankou, nan karaktè a nan
Alia(it. alla) – prepozisyon a an konjonksyon avèk atik defini fi a nan sengilye a – by, on, to, to, in; tankou, nan karaktè a nan
Alia bref (it. alla breve) - yon mezi 4-trimès, nan ki nòt la se pa nan ka, men nan nòt mwatye.
Alia chas (it. alla kachcha) – nan karaktè a se vle. Mizik
Alia kamera (it. ayala kamera) - nan karaktè a nan mizik chanm
Alia marcia (it. alla marcha) – tankou mach la
Аlia mente (it. alla mente) – nan lespri a, pa kè [jwe], san yon enstriman [tande]
Аlia modèn ( it. alla moderna) - nan dènye style la
Allant (Fransè Alyan) – mobil
Tout 'antik (Italyen al antica) - nan style la fin vye granmoun,
Alia polacca(it. alla polakka) - nan karaktè polonèz la
Alia pulcinella (it. alla pulcinella) – karikatura, karikatura
Alia strik (it. alla stretta) – akselere
Alia tedesca (it. alla tedeska) - nan lespri Alman an
Alia testaman (it. alla testa) – retounen nan kòmansman an
nan Alia zoppa (it. alla tsoppa) – syncopated; literalman bwete
Allargando (it. allargando) – agrandi, ralanti
tout (it. alle) – yon prepozisyon men an konjonksyon avèk atik defini pliryèl feminen an - by, on, to, before, in
tout (Alman alle) – tout
Alegraman ( it. allegramente ) – amizan, lajwa, vit
Alegretto(it. allegretto) - vitès la pi dousman pase allegro, ak pi vit pase andante
Alegrezza (it. allegretstsa) – kè kontan, plezi; con allegrezza (con allegrezza) – kè kontan, kè kontan
Allegro (it. allegro) – byento; tempo tradisyonèl nan premye pati nan sik la sonata; nan 18tyèm syèk la allegro te konprann kòm kè kontan, lajwa mizik, nan prezan an, tan sèvi sèlman pou endike tèmpo a.
Allegro agitato (Li. Allegro ajitato) - byento ak eksite
Allegro apasionato (Li. Allegro appassionato) - byento ak pasyone
Allegro assai (It. Allegro assai) - trè byento
Аllegro brillante (it. allegro brillante) - byento ak briyan
Аllegro comodo (it. allegro komodo) - byento, men avèk kalm
Allegro con brio (It. Allegro con brio) - byento, amizan, vivan
Allegro con fuoco (Li. Allegro con fuoco) - byento, ak dife
Allegro de concert (Li. – Franse Allegro de conser) – konsè Allegro
Allegro di bravura (Li. Allegro di bravura) - byento ak bravura
Allegro furioso (Li. Allegro furioso) - byento ak kòlè, kòlè
Allegro impetuoso (Li. Allegro impetuoso) - byento ak vyolans, impetuously
Allegro maestoso (Li. Allegro maestoso) - byento ak majestueux
Allegro ma non tanto (It. Allegro ma non tanto), Allegro non anpil (Allegro non tanto), Allegro ma non troppo(Allegro ma non troppo) - byen vit, men pa twò
Allegro modere (it. allegro moderato) – modere soon
Alegro anpil (it. allegro molto), Allegro di molto (allegro di molto) - trè vit
Allegro vivace (it. allegro vivace ) – pi vit pase allegro, men pi dousman pase presto
Pou kont li (Alman Aleyn) - yon sèl, sèlman
byen fò (lat. Alleluia) - "Lwanj pou Bondye" - staren, chant nan karaktè a rejwisans
Alman (fr. Almand) – allemande (starin, dance)
Allentando (it. allentando) – ralanti
Allentato (allentato) – ralanti
All'estremita delta membrana(it. al estremita della membrana) – [jwe] sou kwen manbràn an (sou yon enstriman pèkisyon)
Аlles übertonend (Alman allee ubertönend) – [jwe] ak plis fòs pase rès ork la. [Berg. "Wozzeck"]
Alle Vorschläge stets vor dem betreffenden Taktteil (Alman Alle forschlege states for dem betreffenden tact tail) – fè tout nòt gras anvan acc. bat [Mahler]
All'improvviso (it. al improvviso) suddenly, unexpectedly
Аll'inverso (it. al inverso) – nan sikilasyon
Аllmählich (Alman almelich) – piti piti
Аllmählich im Zeitmass etwas steigen (almelich im zeitmas etwas steigen) – piti piti akselere yon ti kras [R. Strauss. "Lavi yon ewo"];
Allmahlich sich beruhigend(almelikh zih beruigend) – piti piti kalme [Mahler. Senfoni No 5]
Nan (it. allo) – prepozisyon a an konjonksyon. ak yon atik definitif masculine sengilye - pa, sou, pou, anvan, nan
Allontanandosi (it. allontanandosi) – deplase lwen
All'ottava (it. al ottava) - jwe yon oktav pi wo oswa anba
Pèmèt vibre (English elau to vibrate) – ak pedal dwat la; literalman vibre
Аll'unisono (it. al unisono) – nan inison
Аllzusehr (jèm. alcuseer) - tou, twòp
Alourdir (fr. alurdir) – fè pi lou
Alphon (li.
alforn ) – kòn alpine Alt (jèm. viola) – viola (vwa)
Alterman(it. alteramente) – fyète
Alterando (it. alterando), Chanje (fr. alteration) – chanje, chanje
Chanjman (lat. chanjman), Modifikasyon (Alman chanjman), Modifikasyon (chanjman angle), Modifikasyon (fr. chanjman), Chanjman (it. alteratione) – chanjman, chanjman: 1) kromatik. chanjman son; 2) chanje dire nòt nan notasyon mensural la
Altènatif (it. altènatif) – 1) chanje, altènativman; 2) deziyasyon an nan moso dans ak yon trio; pafwa trio a
Altflöte (Alman altflete) te rele tou sa - flit la alto
Althorn (Alman Althorn), Alto kòn(eng. altou hoon ) – alto horn
Altklarlnctlr (li Altklarinette) – klarinèt alto
Segondè (li, viola), (eng. Altou) – alto (vwa)
Segondè (fr. viola) alto (instrument bowed)
Alto klarinèt (eng. altou clarinet) – altou clarinet
Alto flit (Angle altou flute) – altou flute
Trombon Alto (Angle altou trombone) – alto trombone
Alto twonpèt (Angle altou trampit) – alto twonpèt
Altposaune (Alman altpozaune) - trombon alto
Lòt (it . altri) – manm gwoup san solist
Altschlüssel (Alman Altshussel) -
Alttrompete alto clef(Alman alttrompete) - tiyo alto
Altvaterisch (Alman altfayterish) - nan lespri ansyen alamòd
Toujou (Angle olwayz) - toujou, tout tan
Toujou make (olwayz makt) - mete aksan sou tout tan tout tan an, mete aksan sou
Alzamento (li. Alzamento) – leve, egzaltasyon
Alzare (it. alzare) – ogmante, retire [bèbè]
Am Rande des Fells (Alman am rande des fels) – [jwe] sou kwen manbràn nan
Amabile (it. amabile), con amabilita (con amabilita) – jantiman, afeksyon
Amability - koutwazi nan
Amaramente (it. amaramente), con Amarezza (kon amarezza) - ak anmè
Amarezza - anmè
nan amatè(Fransè amater, angle amete), Amatore (it. amatore) – amatè, amatè
sijè ki abòde (it. ambito), Anbiti (lat. ambitus) – ranje, volim vwa, enstriman melodi
Amboß (Alman ambos) – anvil (itilize kòm yon enstriman pèkisyon) [Wagner. "Lò nan Rhine a"; Orff. "Antigòn"]
 me (fr. am) – 1) nanm; 2) cheri nan enstriman banza
amour (it. amore) – renmen
Amorevole (li. amorevole), Amorosamente (amorosamente), Renmen (amoroso) - dousman, pasyone
Ampilman, anplis (it. ampiamente, ampio) – lajè, trase
soti Anplitid (anplitid franse),Anplitid (Li. Anplitid) - anplitid [osilasyon]
An (Alman An) – k, sou
Anacrouse (anakruz franse), Anacrusi (Li. Anakrusi) –
zakt Anche (It. Anke) – tou, menm, toujou; egzanp Fl. Ill Anche Piccolo – 3yèm flitist, tou panyòl. sou piccolo
tou (fr. ansh), menm battante (ansh batant) – 1) yon wozo pou enstriman van bwa; 2) lang nan tiyo yo nan ògàn an doub Anche
( ansh double) - yon wozo doub nan enstriman an bwa
Menmsi gratis (ansh libre) - yon lang gratis [nan Harmony, Harmony la]
Ancia (it. ancha), Ancia battente(ancha battente) – 1) yon wozo nan yon enstriman woodwind; 2) lang nan tiyo yo nan ògàn la
Ancia double (it. ancha doppia) – yon wozo doub nan enstriman an bwa
Ancia libera (ancha libera) - yon lang gratis [nan Harmony, Harmony la]
Ansyen (fr. ansion) – fin vye granmoun, ansyen
plis (li. anchor) - ankò, repete
Apre sa, (fen Angle) – ak
devosyonèl (Alman Andaht) - reverans; mit Andacht (mit andaht) – avèk respè
Andamento (it. Andamento) – 1) interlude in a fugue; 2) tèm nan fugue vle di longè oswa melodiman ranpli
Andante(it. andante) - yon tèmpo modere nan nati etap abityèl la, pafwa tèmpo a nan pati a dousman nan sik la sonata; nan 18tyèm syèk la te konprann kòm yon mouvman grasyeuz, pa trè dousman
Andante cantabile (it. andante cantabile) - dousman ak melodi
Andante maestoso (it. andante maestoso) - dousman ak majeste
Andante pastorale (it. andante pastorale) - dousman, pastoral
Andante vivace (li . andante vivache) - nan mach andante, men vivan ak pasyone [Beethoven. "Chante ki soti nan yon peyi byen lwen"]
Andantino (it. andantino) - tèmpo a se yon ti jan pi vit pase andante, men pi dousman pase allegretto
Andare yon battuta (it. andare a battuta) - fè swiv bat yo nan metronom la
Anello(it. anello) - yon valv annulaire (pou enstriman van)
kòmanse (Alman anfang) - kòmansman an; Wi im Anfang (li im anfang) - tankou nan kòmansman an, vom Anfang (nan anfang) – premye
Anfangen (anfangen) – kòmanse
Angenehm (Alman angenem) - bèl anglais (ang franse) - non an komen nan ansyen angle a. dans
Angoissé (Anguasse franse) - enkyete, langwid, melankoli
Angosyeman (Li angoshozamente), Angoscioso (angoshózo) - enkyete, M'enerve
Kè sere (Panyòl angustia) – anvi; con angustia (con angustia) – nan kè sere [de Falla. "Lanmou se yon majisyè"]
Sispann (Alman anhalten) – sispann, kenbe
Anhaltend (anhaltend) - retade, restriksyon
apendis (Alman anhang) - ajoute
anima (it. anima) – 1) nanm; 2) cheri nan enstriman bese; kon anima (con anima) - ak yon santiman
nan Animando (it. animando), Animant (fr. animan), Animez (aiime) - enspire,
anime Animate (it. animato), Animo (anime), Anime (fr. anime), Anime (Anglè anime) - antouzyasm, vivan
Anklang (Alman enklang) – konsonans, kòd
Amutig (Alman anmutich) - grasyeuz
Anneau mobil(Fransè ano mobil) - valv annulaire [pou enstriman van]
Pou ajiste (Alman anpassen) – swiv…
Ansatz (Alman Ansatz) -
Anschlag embouchure (Alman plen kay) – 1) kònen; 2) manyen; 3) kalite nòt favè 2 nòt
Anschließen (Alman anschließen) – menm kantite vòt [soti nan pwochen an. yon pati nan op.]
Anschwellen (Alman Anshvallen) - anfle, ap grandi
Enkyete (Li. Ansioso) - alarmant
Reponn (English Anse) – satelit, answer in fugue
... Ante (Li. Ante) – … shchy,. .. plis – nan li. lang. fini tan kominyon ak imaj, advèb soti nan li; pou egzanp: brillante - briyan, briyan (soti nan brillare - klere)
Antecédént (franse antesedan),Antecedan (it. antechedente) – 1) tèm fug la; 2) bonè vwa nan kanon an
Anteludium (lat. Anteludium) – entwodiksyon; menm jan ak praeludium
Im (Entem Angle) – antem: 1) yon kantik, yon chante solanèl; 2) legliz. koral, fòm kilt, mizik nan Angletè
Antisipasyon (Laten antisipasyon), Antisipasyon (antisipasyon franse, antisipasyon angle)
Antizipasyon (antisipasyon Alman) Antisipasyon (Italyen antisipasyon) – predem; literalman antico (Italyen anti), Antik (antik Alman), Antik (antik franse, angle
entik ) – 1) fin vye granmoun; 2) antik Antienne (Antion franse), Antifòn
(lat. antiphone) - antifòn, chante altènatif (dyalojik) nan solist la ak koral oswa 2 pati nan koral la
Antiphonariurn (lat. antiphonarium) - yon koleksyon antifon
Senbal antik (eng. antik simbles) – antik
senbal Anwachsend (Alman anvaksend) - ap grandi, ak fòs k ap grandi
Aolsharfe (Alman eolsharfe) - gita eyol
Apaisé (Ape franse) - pasifikman [Debussy, Jolivet]
Aperti, ouvri (it. aperti, aperto) – [jwe] sou enstriman an kwiv ak pèkisyon san bèbè; literalman louvri
Ouvèti (li. Ouverture) – ouverture
Apoteoz (it. apoteosi), Apoteoz (fr. apoteosis), Apoteoz(Alman apoteóze), apotheosis (Apotheosis angle) - apoteoz la nan
Pasyone (Li. nppasesonato) - pasyone
Appel mystérieux (Fransè apèl mysterie) – yon apèl misterye [Skryabin. Sonat No 6]
Osito ke (it. appena) – barely, barely
Appenato (li. appenato) – soufrans
Apendis (lat. apendis) – adisyon, aplikasyon
Aplikasyon (li. dwèt), Aplikasyon (Alman fingering) – dwèt
Appoggiando (Li. Appogiando) – kenbe
Appoggiare la voce (It. Appoggiare la voche) - mete aksan sou, klèman lonbraj tranzisyon yo
Apojyati (Li. Appoggiatura) – 1) nòt gras; 2) detansyon
Appunto, a punto(it. a punto) – egzakteman, ponktyèlman
Appuer (fr. appyuye) – aksantye, mete aksan sou, mete aksan sou
 pre (fr. apr.) – sharply, hard
apre (fr. apre) – apre
Apresa (pòtigè aprissado) – mobil
Arabeschi (Arabesk Italyen), Arabeske (Alman arabesk), Arabesk (Arabèsk franse, arabèsk angle) -
Arbitryo arabesques (arbitrio Italyen) - diskresyon; a suo arbitrio (a suo arbitrio) - nan diskresyon ou
Arcata (li. Arcata) – [jwe] ak yon banza
Archeggiare (it. arkejare) – mennen banza [ansanm strings yo]
Archet (fr. arche) – banza;avèk archet (avek arshe) – [jwe] ak yon banza
Archet à la corde (Fransè arche a la corde) - "bow sou yon fisèl": mete aksan sou chak nòt
Archi (it. ark) – fisèl, enstriman fisèl
Archicembalo (li. archicembalo), Arcicembalo ( archicembalo ) – an fin vye granmoun klavye enstriman
_ _
_ , Achitekti (it. arkitettonika) – achitektoni nan Archivela di lira
(it. arkiviola di lira) – starin, bowed contrabass instrument; menm jan ak Hronen
Arco (li. Arco) – yon banza; kol'arco (col arco) – [jwe] ak yon banza
Cho (fr. ardan), avèk ardeur (avek arder), dife (it. ardente) – ardently, dife
Arditatnente (li. arditamente) – Ardito (ardito) - avèk fòs konviksyon, brav
Ajanten (Fransè argentin) – ajan
Ä rgerlich (Alman Ergerlich) - fache, chimerik [Reger]
Aria (Li. Aria, angle Arie) – aria, chante
Aria da capo (It. Aria da capo) – 3- aria prive (III pati – repetisyon I); literalman aria an premye
Aria da chiesa (Li. Aria da chiesa) – legliz. aria
Aria di bravura (it. aria di bravura) – bravura aria
Aria (Alman aria) – aria
Arietta (it. arietta) – yon ti aria, chante
aryozo (it. arioso) – 1) melodious; 2) - yon ti kras. nimewo vokal nan opera a
Amoni (li. Armonia) – 1) amoni; 2) kòd
Amonik (li amonik) – amonik vè
Amonik (li armonici) - son amonik
Artnonico (it. armonico) – 1) efon; 2) ton
Amonio (it. armonio) – amonium
Amoniman (li. armoniosamente), Amonioso (armonioso) – amonik
Armonizasyon (it. armonizamento) – amonizasyon
Armonize (ap-monizare) – amonize
Blende (fr. armur) – siy nan kle a
lòj (it. arpa) – gita Arpanetta (it. arpanetta) - yon ti enstriman nan fòm yon gita
Arpèj (fr. arpeggio), Arpèj (it. arpeggio; tradisyonèl pron. arpeggio) – arpeggio; literalman tankou sou yon gita
Arpeggiando (arpenjando) – arpeggiating
Arpejyon (it. arpeggione) - yon enstriman koube ki konbine karakteristik yon violoncelle ak yon gita
Arraché (fr. arrache) – brusquement, jerkily Aranjman
( Fr.
(fr. arre) – sispann
sispann (arrete) – sispann
Ars antiqua (lat. yo se antiqua) - ansyen atizay (mizik nan 12yèm-13yèm syèk yo)
Aris (rp., lat. arsis) - tan fèb, san aksan; nan fè pratik - leve men an
Ars nova (lat. Ars nova) - nouvo atizay (mizik nan 14yèm syèk la)
Atizay (fr. ar, eng. aat), Art (it. arte) – atizay la nan
Atikolando (li. artikolando), Artikolato (artikolato), Articulé (Atik franse) - byen klè atikile
atikilasyon (Li. Artikulasyon), Atikilasyon (Atikilasyon franse, atikilasyon angle), atikilasyon(Alman articulation) – articulation
atis (Atis angle), Artist (atis Italyen), Atis (Atis franse) – atis, atis, atis
Atistik (atistic angle), Atistik (atis Italyen), Atistik ( fr. atis) – atistik, atistik
Aritmi (fr. arrhythmias) – aritmi, mank de ritm
As (Angle ez) – tankou
Kòm anvan (ez bifo) – tankou anvan
Kòm tou pre pon an ke posib (English ez nie de bridge ez posebl) – [jwe] osi pre stand la ke posib
Aspire (it. aspirare) – chante ak
Aspirasyon pandan y ap respire(Aspirasyon franse) – souf, sezur
Aspraman (it. aspramemte), Aspro (aspro) – sevè, sevè, sevè [Verdi. "Othello"]
Assai (it. assai) – trè, trè
Assai vivo (assai vivo) - trè vit
Ase (fr. ase) – byen
Assez vif (fr. asse vif) – byen vit
Assez doux, mais d'une sonorite large (Fransè asse du, mae dune sonorite gwo) - pito dou, men sonore [Ravel, "Pavane"]
Assieme (it. assieme) – ansanm
Assoluto (it. assoluto) – absoli, enkondisyonèl
adousi (fr. assuplir) – adousi
Kòm staccato ke posib(eng. ez staccatou ez posable) – osi brusqueman ke posib [Britten]
Pou respire (Alman atmen) – pran yon souf, pran yon souf
.. ato (li. … ato) – … n, … non, … sa, … Lè sa a, – nan li. lang. fen patisip ki sot pase a ak advèb ki fòme apati li, pa egzanp: moderato – moderate (soti nan moderare – modere) Atonalita
( li . atonalita), Atonalité ( fr . atonalite, mank de koneksyon modal Atacca (it. attacca) - san entèripsyon, kontinye nan pwochen pati nan pwodiksyon an " Atache imedyatman (subito) – imedyatman kòmanse pwochen pati nan Atak
(it. attakko) - yon tèm kout nan yon fug oswa imitasyon
Atake (eng. etek) – atak; nan djaz modèn: 1) sevè dinamik "antre" nan son an; 2) akselerasyon tèmpo a
Attenue, attenuer (fr. attenue) – muffled, adousi, adousi
Nan rebò tèt la (English et de rim ov de head) – [jwe] sou kwen manbràn nan (sou yon enstriman pèkisyon)
aji (it. atto) – aksyon, aji
Ansanm (eng. etyun) – melodi [mizik. enstriman]
Aubade (fr. obad) – serenatad maten
Au bord de la membrane (fr. about bord de la mambrand) – [jwe] sou kwen manbràn nan (sou yon enstriman pèkisyon)
Tou (Alman auch) – tou, tou, ak
Audace (it. audache),avèk audace (fr. avek odas) – boldly
Odisyon (fr. odison) – 1) tande, tande; 2) pèfòmans, konsè; premye odisyon (premye odison) – 1ye pèfòmans
Auf (Alman auf) – sou; pa egzanp, Sordinen Auf (sordinen auf) – mete sou bèbè
Auf dem Rand der gro & en Trommel zu schlagen (Alman: auf dem rand der grössen trommel zu schlagen) – [jwe] sou kwen manbràn nan gwo. tanbou [Berg]
Auf der … Saite (Alman auf der zaite) – [jwe] sou fisèl la ...
Aufführung (Alman auffurung) - sèn [pèfòmans la]
Aufgehoben (Alman aufgehoben) – [jwe] ak yon klòch leve
Aufgeregt (Alman aufgeregt) – eksite, eksite
Edisyon (Alman auflage) – edisyon nan
Rezolisyon (Alman auflösung) - rezolisyon [nan dissonans]
Auflösungszeichen (Alman auflösungs-zeichen) –
sipòtè Aufrichtig (Alman aufrichtich) – sensèman
Boom (Alman aufschvung) – enpilsyon; mit Aufscwung (mit aufschvung) - nan yon anfòm [Mahler]
Aufsetzen (Alman aufzetzen) – mete sou, mete sou
Auf Singstimme warten (Alman auf singshtimme warten) – swiv vwa [Berg]
Aufstrich (Alman aufstrich) – [mouvman] ak yon banza leve
Auftakt (Alman auftakt) -
Zatakt Auftritt (Alman Auftrit) – fenomèn, pèfòmans nan
Aufwallung(Alman aufvallung) – eksitasyon, flash, prese
Aufwogend (Alman aufvogend) – akselere
Asansè (Alman aufzug) – aksyon, aji
Ogmantasyon (fr. ogmantan) – ranfòse, grandi
Ogmantasyon (lat. Augmentatio) – 1) ogmantasyon, ekspansyon tèm ritmik; pou chak ogmantasyon (pa augmentationem) - ak yon ogmantasyon nan dire (nan imitasyon, canon); 2) nan notasyon mensural - retabli dire nòmal la nan nòt la
ogmantasyon (fr. ogmantasion, eng. ogmenteyshen), ogmantasyon (Ogmantasyon Alman) - ogmante dire a
nan Augmenté (fr. ogmante), Ogmante (ang. ogmentid) - ogmante [entèval, triyad]
nanm(gr. aulos) – lòt – grèk. bwa, enstriman van
Omantasyon (it. aumentando) – anplifye
Ogmante (it. aumentato) – ogmante [entèval, triyad]
Omantasyon (it. aumentatione) – ogmante
Au milieu de I'archet (fr. about milieu de larshe) – [play ] the middle of the bow
Ou mouvman (fr. o muvman) – retounen nan tempo anvan an
Аu mouvement en serrant jusqu'à la fin (fr. o muvman en saran jusque a la fan) – retounen nan tempo anvan an epi akselere nan fen [Debussy]
soti nan (Alman aus) – soti nan, pa, avèk
Ausbreitend (Alman ausbreitend) - agrandi, ralanti
ausdruck (Alman ausdruk) – ekspresyon; mit Ausdruck(mit ausdruk), Ausdrucksvoll (ausdruksvol) – ekspresyon
Ausdruckslos (Alman ausdruxlez) - san ekspresyon [Berg]
Ausgabe (Alman ausgabe) – edisyon
Ausgelassen (Alman ausgelassen) – san limit; immer ausgelassener (immer ausgelassener) – pi plis ak plis san fren [R. Strauss]
Chwazi (Alman Ausgevelt) - favorites
Aushalten (Alman Aushalten) - kenbe tèt ak [son]
Alzo (aks franse) - konsa tou, tou, menm jan; egzanp, Aussi légèrement ke posib (axes legerman ke posib) – osi fasil ke posib [Debussy]
Limit (it. austero), con austerità (con austerita) - strikteman, sevè
Ausweichung(Alman ausvayhung) - devyasyon nan lòt ton
Auszierungen (Alman austzierungen) – dekorasyon
Natif natal (Li. Autentiko), Natif natal (Otentik angle), Natif natal (franse otantik), Authentisch (Alman Autentish), Authentis (lat auteitus) - natif natal [mòd, kadans]
Otomatikman (it. otomatikman) – otomatikman
Oksilyè (Ogzilieri angle) – oksilyè
Nòt oksilyè (nòt ogzilieri) – oksilyè. Remak
Anvan (fr. avant) – anvan, anvan, anvan, anvan; en avant (en avan) – forward [faster]
pou pi devan (it. avanti) – pi devan, pi bonè, pi devan;poco avanti (poco avanti) – akselere yon ti kras
Ave (lat. ave) – alo
Ave Maria (ave Maria) - yon apèl bay Mari
ak (fr. avek) – with, together
Ak abandone (avek abandon) - alèz, rann tèt bay santiman an
nan Avec charme (avek charm) – charmingly
Avec de brusques oppositions d'extrême violence et de passionnée douceur (Fransè avec de brusque opposition d'ekstrem violans.e de pacione douceur) – ak eklat toudenkou nan fòs vyolan ak tandrès pasyone [Debussy. Prelid "Pòtay Alhambra a"]
Avèk defi (avek defi) – defi
Ak delice (avek delis) – jwi
Avec des broches(French avec de broch) – frape metalik. zegwi trikote (lè w ap jwe sou plak)
Аvec eclat (avek ekla) – briyan
Аvec elan (avek elyan) – ak yon prese
Аvec émotion (fr. avek emosbn) – excitedly
Аvec émotion et ravissement (avek emosón e ravissman) – eksite, ak yon sans de admirasyon [Skryabin]
Avèk enchantement (fr. avek anshantman) – charmingly
avèk antrenn (avek entren) – antouzyasm
Ak antrennman ak ivresse (fr, avek entrenman e ivres) – enthusiastically, intoxicated {Skryabin. Senfoni No 3]
Аvec grâce (French avek grae) – with grace, gracefully
Аvec grâce et douceur (avec grâce e ducer) – avèk gras ak dousman [Scriabin]
Аvec ensètitid (avek assertity) – ezite
Аvec la brosse (fr. avek la bros) – [rub] with a brush [over the skin of the drum]
Аvec la liberté d'une chanson populaire (fr. avec la liberte dune chanson populaire) – in a relaxed manner nar. chante [Debussy. "Hills of Anacapri", "Mouvman"]
Аvec la pointe (avek la pointe) – [jwe] ak fen banza a
Аvec langueur (fr. avek langer) – languidly, as if exhausted
Аvec lassitude et langueur (fr. avec lassitude e langueur) – wearily, in languor [Scriabin. Senfoni No 3]
Аvec le balai (French avek le bale) – [play] with a whisk (on a percussion instrument)
Аvec le bois de 'l banza(Fransè avec le bois dellarche) – [jwe] ak ti banza a
Avèk le pouce (fr. avec le pus) – [frape] ak gwo pous ou [sou po tanbou a]
Ak lenteur (fr. avec lanter) – dousman
Avèk les bagèt (fr avec le baguette) – [jwe] ak baton
Аvec les cordes relâchées (fr. avec le cord relache) [jwe] ak strings febli (sou tanbou pèlen an]
Аvec lourdeur (avek lurder) – difisil
Аvec mistè (avek myster) – misterye
Аvec ravissement et tendresse
( French avec ravissman e tandres) - ak admirasyon ,
dousman(avek riger) - estrikteman, jisteman [obsève ritm lan]
Аvec sourdine (fr. avek surdin) – with a mute
Аvec suavité (avek suavite) – pleasantly, dousman
Аvec taquinerie (avek takineri) - ak antouzyasm
Аvec tragique effroi (fr. avek trazhik Efrua) – in tragic horror [Scriabin. Senfoni No 3]
Аvec transpò (avek transpò) – ak yon enpilsyon
Аvec trouble et effroi (fr. avek trubl e effroi) – in confusion and fear [Scriabin. Senfoni No 3]
Аvec yon balai en metal (fr avec en bale en metal) – [frape] ak yon fwe metal sou yon plak
Аvec une ardeor profonde et voilée (French avekün arder profonde e voilée) – with a deep but hidden heat [Scriabin. Sonat No 10]
Аvec une celéste volupté (fr. avekün selast volupte) – with heavenly pleasure [Scriabin. Sonat No 7]
Аvec une chaleur contenue (fr. avekün chaleur contenue) – with restrained heat [Scriabin. Sonat No 6]
Аvec yon éclat éblouissant (French avec en ekla ebluissant) - ak yon klere klere [Skryabin, "Prometheus"]
Аvec une douce ivresse (French avekün dos ivres) – in gentle intoxication [Skryabin. Sonat No 10]
Аvec une douce langueur de plus en plus éteinte (French avecun dous langueur de pluse plus plus etent) – in a dou, progressively fading languor [Scriabin. Sonat No 10]
Аvec une douceur cacheé (Franse: avecun douceur cacheé) – ak tandrès kache [Scriabin. "Mask"]
Аvec une douceur de plus en plus caressante et empoisonnee (French avekün douceur de plusan plus caresant e enpoisonne) – with tendreness, more and more caresing and poisonous [Skryabin. Sonat No 9]
Аvec une émotion naissante (fr. avekün emosón naissante) – Scriabin with naissant excitement. "Pou flanm dife a"]
Аvec une étrangeté subite (French avekün etrangete subite) – with a sudden strangeness [Scriabin. "Etrange"]
Аvec une fausse douceur (French avecun fos douceur) – ak tandrès twonpe [Scriabin. "Etrange"]
Аvec yon effroi contenu (fr avek en effroi contenu) – with a restrained expression of fear [Scriabin. "Prometheus"]
Аvec une grâce caprkieuse (French avekün grâce capricious) – with capricious grace [Scriabin. Powèm Nocturne]
Аvec une grâce doiente (fr. avekün grâe doiente) – with sad gracefulness [Scriabin. "Fanm nwa"]
Аvec une grâce languissante (French avek yun grae langissant) – with languid grace [Skryabin, “Garlands”]
Аvec une ivresse débordante (Fr. avek yun ivres debordant) – in overflowing intoxication [Skryabin. Senfoni No 3]
Аvec une ivresse toujou croissante (fr, avec un ivresse toujours croissant) – nan yon entoksikasyon ki kontinye ap grandi [Scriabin. Senfoni No 3]
Аvec une joie débordante (French avek yun zhui debordante) – with overflowing joy [Scriabin. Sonat No 7]
Аvec une joie de plus en plus tumultueuse (French avekün joie de plusan plus tumultueuse) – with more and more stormy joy [Scriabin “To the Flame”]
Аvec une joie éclatante (fr. avecun joie éclatante) – ak lajwa briyan, yon eksplozyon lajwa [Scriabin. Senfoni No 3]
Аvec une joie éteinte (French avekün joie etente) – with a expression of faded joy [Skryabin, “Prometheus”]
Аvec une joie voilée (French avekün joie voilé) – with hidden joy [Skryabin. "Pou flanm dife a"]
Аvec une joyeuse exaltation (French: avekün joyeuse exaltasón) in joyful delight [Scriabin. Sonat No 10]
Аvec une langueur naissante (French avekyun langueur naissant) – with nascent languor [Scriabin. Sonat No 9]
Аvec une noble et douce majesté (French avecun noble e dous majeste) – with noble grandeur and tendreness [Scriabin. "Powèm Ecstasy"]
Аvec une passion naissante(French avekyun passion nessant) – with nascent passion [Scriabin. Poemano-octurne]
Аvec une volupté de plus en plus extatique (Fransè avecun volupte de plusan plis ekstatik) – nan k ap grandi, plezi ekstaz [Skryabin. Powèm Ecstasy]
Аvec une volupté dormante (French avekün volupte dormant) – with pleasure, as in a dream [Scriabin. Powèm-nokti]
Аvec yon intense désir (French avek en en-tans dezir) – with a strong desire [Skryabin. "Prometheus"]
Аvec yon profond sentiment d'ennui (French avec en profond centiman d'annuy) – ak yon gwo santiman chagren, annwi [Leaf]
Аvec yon profond sentiment de tristesse (French avec en profond centiman de tristes) – ak gwo santiman tristès [Leaf]
Avvicinandosi(li avvichinandosi) – apwoche
Avvivando (li. avvivando) –
reviv Azione (it azione) – aksyon, prezantasyon
Aksyon sakre (it. azione sacra) - pèfòmans espirityèl, oratoryo sou yon istwa biblik

Kite yon Reply