Mizik se kominikasyon!
Atik

Mizik se kominikasyon!

Kominikasyon  is  dezi a transmèt yon  lide  bay yon lòt moun epi apre sa  kominike  ki  lide  nan yon fason ke lòt moun nan aktyèlman resevwa li.

 

Mizik se kominikasyon!

 

Mizik transmèt yon bagay.

Mizik transmèt diferan santiman ak emosyon bay moun. Lè w tande mizik dousman ak tris, sa fè w santi w tris.

mar-8

Lè ou tande mizik limyè, kè kontan, li ba ou yon santiman kontantman.

mar-9

Mizik ka fè w panse ak yon parad. Lòt mizik fè ou souri. Lè yon moun kominike atravè mizik, yon moun ka transmèt anpil diferan santiman ak emosyon bay yon lòt moun.

Mizik kapab tou pote yon  mesaj. Mesaj - vle di lide prensipal ke otè a vle transmèt bay odyans lan. Mizisyen yo ka transmèt bay moun lide tankou: libète, bote, pouvwa oswa renmen. Bon lide ak move lide ka transmèt atravè mizik. Si ou vle moun yo gen yon bon enpresyon sou mizik ou, asire w ke ou  mesaj  (ide prensipal) se tou bon.

Yon egzèsis:

Demontre (avèk èd nenpòt objè ki nan men yo): Ki jan ou ka transmèt (transfere) lide a bay yon lòt moun.

Yon egzèsis:

Demontre (itilize kèlkeswa atik ki disponib): Ki sa ki  mesaj se.

Yon egzèsis:

Panse ak yon chante ki fè ou tris. Lè sa a, sonje yon chante ki fè ou kontan, lajwa. Ekri poukisa, nan opinyon ou, chante a fè ou kontan, lajwa. Pou kisa? Ekri kisa  mesaj  li pote.

Yon egzèsis:

Koute chante "Bring me sunshine" pa Jive Aces

Deside si chante sa a fè ou kontan oswa tris. Ki sa ki mesaj la  nan chante sa a?

Pratike lè w gade lòt klip. Jwenn sa yo ki enspire ou ak sa yo ki fè ou tris. Ou ka sèvi ak mizik pou ankouraje tèt ou!

 

 

 

Kite yon Reply